ZIELONA GÓRA:

Zielonogórskie wodociągi szykują się do dużych inwestycji

Do jakich zadań szykuje się spółka “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje”? Wyzwań, jeśli chodzi o ten rok jest sporo, zarówno dużych, jak i mniejszych.

Miasto przyjęło plan modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych. Co dziś jest zadaniem strategicznie najważniejszym? Pytamy Monikę Turzańską z działu prasowego wodociągów.

W ramach takich działań strategicznych nastąpi realizacja zasilania Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. To umożliwi rozbudowę infrastrukturę wodociągowej na terenie nowej strefy przy ulicy Kętrzyńskiej. Planujemy budowę rurociągu tranzytowego na terenie: Zatonie-Kiełpin. wraz z modernizacją ujęcia wód podziemnych w Zatoniu. Do takich zadań strategicznych zaliczymy także zasilenia sołectwa Przylep. 

To nie jedyne zadania na najbliższy czas. Spółka chce postawić na farmy fotowoltaiczne.

Planujemy działania związane z odnawialnymi źródłami energii. Powstanie farma fotowoltaiczna w stacji uzdatniania wody w Zawadzie. Podtrzymujemy realizację robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Przewidziano budowę sieci w Drzonkowie oraz w Nowym Kisielinie.

Do spraw związanych z inwestycjami wodociągowymi w naszym mieście jeszcze powrócimy.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00