ZIELONA GÓRA:

Zawalił się buk w Parku Piastowskim. Co dalej będzie z drzewem?

W Parku Piastowskim przewrócił się pomnik przyrody, buk pospolity odmiany purpurowej – poinformował Zakład Gospodarki Komunalnej. O jego złym stanie świadczyła ekspertyza wykonana w minionym roku. Została przeprowadzona na zlecenie Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

W lipcu pracownicy Biura Ochrony Środowiska zauważyli, że buk zaczyna pękać i stwarzać zagrożenie dla mieszkańców, którzy przebywają w parku. W związku z tym zleciliśmy ekspertyzę dendrologiczną, która wykazała, że może dojść do jego pęknięcia i złamania się. Zalecenia były takie, że należałoby go skrócić, zrobić jakieś zabezpieczenia typu podpory, aby mógł jeszcze cieszyć oko swoimi walorami.Urszula Podgajna, kierownik Biura Ochrony Środowiska

Najpierw jednak rada miasta musiała podjąć uchwałę w sprawie zniesienia ochrony tego pomnika przyrody. Radni zrobili to we wrześniu, ale uchwałę zaskarżył jeden z mieszkańców.

W ekspertyzie była również informacja, że drzewo należy ogrodzić w bezpiecznej odległości, żeby do czasu procedur administracyjnych zabezpieczyć teren, co zrobiliśmy. Wtedy kiedy uchwała była już zatwierdzona, mieszkaniec zaskarżył ją do sądu administracyjnego, że wcześniej było ogrodzenie, więc przygotowywaliśmy się wcześniej do wycinki tego drzewa. Czekaliśmy cały czas na decyzję sądu – była podjęta pod koniec listopada, ale skarżący zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Teraz nasza kancelaria prawna będzie stwierdzała, czy uchwała jest już prawomocna, czy nie. Jeżeli będzie prawomocna, wówczas nie będzie można robić żadnych cięć.Urszula Podgajna

Warunki pogodowe w ostatnich dniach – silny wiatr – spowodowały uszkodzenie pomnika przyrody. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Obecnie Biuro Ochrony Środowiska zwróci się do marszałka, aby dendrolodzy ustalili, w jakiej formie pozostawić go w parku.

Tam już tylko został kikut. Najprawdopodobniej zostawimy jakiegoś „świadka”, czyli ewentualnie to, co spadło, zostanie przy tym pniu. Ale to jeszcze zależy, jak dendrolodzy określą, ile go pozostawić.Urszula Podgajna

Ogrodzenie, które stanęło na terenie parku, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie zmniejszone. Będzie otaczało tylko samo drzewo. Aby to zrobić, również trzeba poczekać do momentu uprawomocnienia uchwały w sprawie wyłączenia buka z ochrony.

Drzewo zostanie również zdjęte z wykazu pomników przyrody na terenie miasta Zielona Góra.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00