ZIELONA GÓRA:

Woda niezdatna do spożycia! Komunikat Urzędu Miasta [Aktualizacja]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 14.09.2017 r. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra- Zatonie, ze względu na stwierdzoną w wodzie w sieci obecność bakterii z grupy coli i Escherichia coli.

Bakterie grupy coli i Escherichia coli są wskaźnikiem kałowego zanieczyszczenia wody. Stwierdzenie ich obecności w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie.

Woda z w/w wodociągu nie nadaje się do spożycia, ale może być wykorzystywana do celów gospodarczych.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zielona Góra-Zatonie produkuje wodę w ilości 739,4 m3/d i zaopatruje w wodę Zieloną Górę, ul. Zatonie; Zielona Góra, ul. Sucha; Zielona Góra, ul. Drzonków; Zielona Góra, ul. Ługowo; Zielona Góra, ul. Racula; Zielona Góra, ul. Marzęcin; Zielona Góra, ul. Barcikowice. Ogółem z wody korzysta 5020 osób.

Właściciel w/w wodociągu został powiadomiony o zaistniałej sytuacji i podjął działania naprawcze.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po otrzymaniu prawidłowych wyników zawiadomi o zmianie jakości wody kolejnym komunikatem.

LOKALIZACJE BECZKOWOZÓW Z WODĄ PITNĄ:

1. Racula – świetlica, ul. Głogowska 64
2. Drzonków – Szkoła, ul. Szkolna 2
3. Zatonie, Marzęcin – przy skrzyżowaniu ul. Zielonogórskiej i Księżnej Doroty
4. Barcikowice – pętla autobusowa
5. Sucha – remiza OSP
6. Ługowo – plac zabaw

ZALECENIA:

  • Woda z wodociągów nadaje się WYŁĄCZNIE do zastosowań komunalnych;
  • Woda NIE NADAJE się do zastosowań spożywczych (do spożycia) i sanitarnych (do mycia);
  • Do szkół i przedszkoli w wymienionych w komunikacie sołectwach została dostarczona woda butelkowana;
  • Miejskie jednostki oświatowe wymienione w komunikacie sołectwach zostały powiadomione o zasadach korzystania z wody;
  • Od 14 września 2017 r. woda z ujęcia wody w Zielona Góra – Zatonie jest profilaktycznie chlorowana;
  • Trwa badanie próbek wody pobranych w dniu 14 września 2017 r.;
  • W wymienionych miejscowościach zostanie dostarczone zastępcze źródło
    wody pitnej;
  • Na bieżąco będziemy publikować informacje o wynikach badań próbek wody.
Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: