ZIELONA GÓRA:

Więcej funduszy dla osób z niepełnosprawnościami. PFRON poszerza współpracę z organizacjami pozarządowymi

Wzrosła pula pieniędzy przeznaczonych na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże prawie 280 milionów złotych dla organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność w tym obszarze. W Zielonej Górze, a konkretnie na Uniwersytecie Zielonogórskim, odbywa się pierwsza krajowa konferencja na temat współpracy PFRON-u z trzecim sektorem.

Prorektor ds. spraw studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, przypomniał, że zielonogórska uczelnia prowadzi wiele działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z uczelni, która ma największą liczbę studentów z niepełnosprawnościami. Myślę, że jest to powód do naszej satysfakcji, zwłaszcza że mamy bardzo aktywną Radę Studentów Niepełnosprawnych. Pełnomocnikiem ds. studentów niepełnosprawnych jest pan profesor Marcin Garbat, czyli podkreślamy też rolę takich osób, które opiekują się niepełnosprawnymi. Myślę, że ta współpraca uczelni z osobami niepełnosprawnymi, dzięki nowym przepisom, będzie jeszcze szersza. Środki, które uczelnia dostaje dla osób niepełnosprawnych, przeznaczone będą nie tylko dla niepełnosprawnych studentów, ale również pracowników uczelni z niepełnosprawnością.prof. Wojciech Strzyżewski

Przed otwarciem konferencji głos zabrała Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wspomniała, że od początku tego roku funkcjonuje Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest to forma pomocy, która dotyczy opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Właśnie mija termin aplikowania do programu z zakresu opieki wytchnieniowej, a więc opieki, która jest adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych. Na ten cel mamy 110 milionów złotych. Z tego projektu mogą korzystać samorządy gminne i powiatowe. Gorąco je do tego zachęcamy. Jest bardzo liczna grupa opiekunów, bardzo często zmęczonych, bez możliwości skorzystania z tego typu opieki. Do wybrania jest 240 godzin opieki codziennej albo 14 dni opieki ciągłej, całodobowej.Elżbieta Rafalska

Gościem spotkania była również prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Marlena Maląg.

Tworzymy koalicję na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Ta szeroka koalicja to ministerstwo, samorządy, a także organizacje pozarządowe. Instytucja, którą mam zaszczyt kierować, ma bardzo duży budżet. Budżet, który służy przede wszystkim wsparciu osób z niepełnosprawnościami, aktywizacji zawodowej, a także tej aktywizacji społecznej. Chcemy pokazać lokalnie, na tej konferencji, w jaki sposób i jakie środki są przeznaczone m.in. dla organizacji pozarządowych.Marlena Maląg

Ze wsparcia finansowego PFRON-u korzysta wiele organizacji, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami. Jest to m.in. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, działająca również w naszym regionie.

Jako organizacje pozarządowe czujemy się szczególnie wyróżnieni, że instytucje szczebla centralnego i samorządowego zaufały nam w tym zadaniu. Dzięki takiej współpracy i środkom finansowym z PFRON-u, ale też tym planowanym z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe mogą po pierwsze realizować pomoc najbliżej osoby niepełnosprawnej. To jest nie tylko wsparcie ponad 200 tysięcy osób niepełnosprawnych w całej Polsce, ale też możliwość wprowadzenia na rynek pracy osób niepełnosprawnych.Robert Jagodziński, wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Od 2015 roku PFRON dofinansował w Lubuskiem 68 projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 19 milionów złotych, a z pomocy skorzystało ponad 5 tysięcy osób. Były to dofinansowania na terapie osób z autyzmem, niedosłyszących czy niewidomych oraz sport.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: