ZIELONA GÓRA:

Ulica Witebska, ulicą Szambelana Piotrowskiego?

Czy w Zielonej Górze pozostanie ulica Witebska? Po wybuchu wojny w Ukrainie, nasze miasto zerwało umowę z miastem partnerskim Witebsk.

Czy białoruskie miasto nie będzie też nazwą jednej z ulic? Mieczysław Bonisławski, z Muzeum Kolei Szprotawskiej proponuje, aby ulicę Witebską zastąpić ulicą Zdzisława Szambelana Piotrowskiego, zmarłego przed czterema laty miłośnika miasta, którego można było spotkać m.in. na deptaku. – Jest to zakątek miasta, gdzie ulice nazwane są od osób, z przeróżnych epok, w różny sposób zaznaczających swój ślad w historii – przekonuje we fragmencie listu do redakcji Bonisławski. Cały list (pisownia oryginalna) poniżej.

Nie jestem zwolennikiem traktowania ogółu obywateli i wielowiekowej historii samego Witebska przez pryzmat zachowania się Łukaszenki. Miasto to ludzie i wieki jego istnienia. A nie jeden człowiek i kilka lat. A jeżeli  nie ? To czemu Witebsk  nie ma kojarzyć się z Markiem Chagallem, tylko z oddaniem  Łukaszenki Putinowi ? Niemniej jednak nie da się już chyba wstrzymać zmiany nazwy ulicy Witebskiej w Zielonej Górze na inną. Jako, że milczący nie mają racji, w tej sytuacji lepiej nie tkwić w negacji, ale włączyć się i wykreować nową ulicę w naszym Mieście. Moja propozycja to nadanie tej ulicy nazwy Zdzisława „Szambelana” Piotrowskiego. Postaci tej nie trzeba specjalnie przypominać. Zatrzymam się zatem tylko na kartograficznym argumencie. Wokół dzisiejszej ulicy Witebskiej mamy ulice: św. Cyryla i Metodego, Anieli Krzywoń, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz rondo Anny German. Niedaleko ul. Pionierów Zielonej Góry. Jest to zatem zakątek Miasta, gdzie ulice nazwane są od osób, z przeróżnych epok, w różny sposób zaznaczających swój ślad w historii. Szambelan Piotrowski nie stronił od spotkań z osobami publicznymi, przedstawiając im nasze Miasto. Nie będzie się zatem czuł wyobcowany w takim otoczeniu. A my sami, Zielonogórzanie, chyba też poczujemy się lepiej, gdy w końcu w trwały sposób uhonorujemy tę nietuzinkową postać, naszego sąsiada, gawędziarza, mentora Zielonej Góry.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X