LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Są pieniądze na zagrożone gatunki roślin. UZ z dotacją celową

Uniwersytet Zielonogórski otrzymał od samorządu województwa lubuskiego dotację celową w wysokości 20 tysięcy złotych. Umowę podpisali wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn oraz dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką.

Zadanie realizowane będzie przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego i polegać będzie na „Reintrodukcji na terenie województwa lubuskiego zagrożonych gatunków roślin w Polsce”. W szczególności dotyczy reintrodukcji selerów węzłobaldachowych na terenie gminy Trzebiel oraz utworzenia poletka edukacyjnego w Łęknicy, na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”.

Ze środków dotacji celowej (20 tys. zł) będzie możliwy zakup sadzonek zagrożonych gatunków, zakup urządzeń, sprzętu i materiałów potrzebnych do wysadzania i pielęgnacji roślin, a także zakup sprzętu i materiałów do gromadzenia oraz przetwarzania danych z biomonitoringu.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: