LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

RIO pozytywnie o projekcie budżetu

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego projekcie uchwały budżetowej na rok 2021.

Mowa jest również o możliwości sfinansowania ustalonego deficytu.  Skład orzekający RIO w Zielonej Górze po zbadaniu przełożonych dokumentów ustalił, że prognozowane dochody i wydatki budżetu województwa przedstawione zostały zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Przypomnijmy, że w projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano: dochody w wysokości 534 mln i wydatki w wysokości 556 milionów. Deficyt budżetu kształtować się będzie na poziomie 22. Dodajmy, ze sesja sejmiku o 11.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X