ZIELONA GÓRA:

Ramię w ramię z miastem dla mieszkańców – Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych

Organizacje pozarządowe często zwracają uwagę na ważne problemy mieszkańców miast i regionów. Efektywność ich działania powinna skłaniać samorządy do nawiązania współpracy. Omówieniu możliwości w tym zakresie ma służyć Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych.

Impulsem do organizacji spotkania była ankieta, jaką przeprowadziła Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Miejscy reprezentanci trzeciego sektora podzielili się w niej doświadczeniem ze współpracy z władzami. Na tej podstawie wyodrębniono trzy grupy zagadnień, jakie pojawią się na forum. Będzie to m.in. rozmowa o inkubatorze przedsiębiorczości.

Sporo miast wojewódzkich takie centra wsparcia czy inkubatory prowadzi. Bazując danych Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, w przeciągu ostatnich 12 miesięcy w naszych rodzajach wsparcia wzięło udział ok. 80 organizacji pozarządowych z Zielonej Góry. To było i doradztwo, i spotkanie informacyjne, i szkolenia. To pokazuje, że rzeczywiście organizacje szukają wiedzy, chcą się doszkalać. Warto więc wyjść naprzeciw. Uprzedzając trochę fakty – pojawia się pytanie, czy samorząd ma w tych kosztach partycypować.Adam Szulczewski, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Finansowanie zadań, jakie realizują NGO, postulowała Zielonogórska Rada Działalności Pożytku Publicznego, gdy konsultowano program współpracy. Adam Szulczewski twierdzi, że miasto mogłoby dotować te przedsięwzięcia, ponieważ organizacje pozarządowe są jego partnerem. Wykonują choćby konkretne usługi.

Podobne forum odbywa się w Słubicach. Porozumienie z samorządem przyniosło tamtejszym organizacjom wiele korzyści. Jedną z nich jest udostępnienie dla nich lokalu.

Dzięki takim spotkaniom w Słubicach mamy budynek, w którym organizacje pozarządowe mają swoje lokale, mogą je wynajmować. Mamy tam salę szkoleniową, przystosowaną do spotkań i wyposażoną w sprzęty. Powstała z inspiracji, rozmów podczas takiego forum. Mamy również uruchomioną inicjatywę lokalną –współpracę mieszkańców z miastem przy realizowaniu najprostszych spraw związanych z otoczeniem.Adam Szulczewski

Zielonogórskie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się 26 października między 10:00 a 16:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. O forum, a także działaniu trzeciego sektora w świetle nowych przepisów – w całości rozmowy.

Godzina Rektorska – Adam Szulczewski

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: