ZIELONA GÓRA:

Radni zielonogórskiej PO krytycznie o prezydencie

Zielonogórscy radni Platformy Obywatelskiej ostro o mieście i prezydencie Januszu Kubickim. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej radni wypowiedzieli się o kilku istotnych – ich zdaniem – sprawach dotyczących Zielonej Góry. 

Najwięcej emocji wzbudza sprawa tzw. Smoczego Parku. Przypomnijmy, że część mieszkańców chce pozostawienia terenów zielonych przy ulicy Ludowej, z kolei miasto chciałoby wybudować w tym miejscu bloki mieszkalne.  Zdaniem radnego Sławomira Kotylaka temat – ze względów proceduralnych –  jest już zamknięty z niekorzyścią dla mieszkańców.

Prezydent sztuczkami prawnymi ograł mieszkańców. Nie złożył na czas własnego projektu przystąpienia do zmiany planu w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia o warunki zabudowy zwodząc, że to zrobi. Przetrzymał projekt uchwały, nie przedłożono go tutaj na sesji. W rezultacie te działania są post factum. Wykonawca może otrzymać warunki zabudowy i złożyć projekt budowlany i wystąpić o pozwolenie na budowę. 

Inną omawianą sprawą była kwestia wieloletniego planu modernizacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w mieście. Zdaniem radnego PO Dariusza Legutowskiego mieszkańcy płacili za zadania, które nie zostały wykonane podczas poprzednich planów inwestycyjnych.

Mieszkańcy zapłacili w taryfach za wodę i odprowadzenie ścieków i za remont urządzeń wodno -kanalizacyjnych. Wiele remontów nie zostało wykonanych, a pieniądze zostały pobrane. Te zadania znowu się pojawią i znowu za te same rzeczy mieszkańcy zapłacą. 

Z kolei inny z radnych PO Janusz Rewers zwracał uwagę na spór miasta z deweloperem, który nie był zainteresowany zmianą planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Herberta. Rewers twierdzi, że miasto może wypłacić kilkunastomilionowe odszkodowanie.

Uchwała, która zmieniała ten grunt w park, została uchwalona przez wojewodę. Należy się domyślać, że tak, jak było dużych odszkodowań w przypadku przedszkoli, ten właściciel za rok czy trzy wygra wysokie odszkodowanie, szacowane na 15 milionów złotych. Zapłacą ostatecznie mieszkańcy. 

Część z punktów jest ujęta w obradach wtorkowej sesji Rady Miasta. Początek o godzinie 10.

 

 

 

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00