ZIELONA GÓRA:

Radni niezupełnie na wakacjach. Będzie sesja ws. Komisji Rewizyjnej i Ochli

We wtorek radni Zielonej Góry zbiorą się na sesji w ratuszu. Podejmą decyzję w sprawie poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Traugutta oraz przyjrzą się protokołowi z konsultacji społecznych, które dotyczyły zmiany granic sołectw Kiełpin i Ochla.

Projekt uchwały w sprawie Komisji Rewizyjnej zakłada, że dołączy do niej trzech radnych. Będą to przedstawiciele klubów Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przypomnijmy, że Komisja Rewizyjna w pełnym składzie ma zająć się doraźną kontrolą w miejskich spółkach: KTBS-ie, Centrum Biznesu i Zielonogórskich Zakładach Usług Miejskich. Sprawozdanie z kontroli przedstawi do 25 września.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Traugutta dotyczy z kolei dwóch działek o powierzchni 0,63 hektara. Część obszaru znajduje się w otoczeniu historycznego zespołu urbanistycznego Zielonej Góry, wpisanego do rejestru zabytków. Działki przy Traugutta były terenem zamkniętym związanym z koleją, jednak w grudniu 2016 r. wpłynął wniosek o zmianę planu i możliwość adaptacji jednego z budynków na mieszkalno-usługowy. W projekcie uchwały radni mają ustalić m.in. warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu.

Ostatni punkt posiedzenia to prezentacja protokołu z konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców Ochli i Kiełpina. W dokumencie znalazły się odpowiedzi na pytanie, czy zgadzają się na to, by włączyć część sołectwa Ochla do sołectwa Kiełpin. Opinie zbierano w formie ankiety od 25 do 29 czerwca. Na „tak” jest 103 spośród 137 mieszkańców – 100 z Kiełpina i 3 z Ochli. Teraz pora na głos miejskich radnych.

Obrady zwołano na godzinę 9:00.

Zobacz więcej
Back to top button
X