ZIELONA GÓRA:

Prawdy i mity o adopcji. Kto i jak może przysposobić dziecko?

Czym różni się adopcja od pieczy zastępczej? Jakie kryteria trzeba spełnić, by móc adoptować dziecko? Na ten temat pokutuje wiele mitów, jest również wiele wątpliwości. Te są w stanie wyjaśnić pracownicy ośrodka adopcyjnego.

Jeśli zdecydujemy się na adopcję, bądźmy przygotowani na mnóstwo formalności. Potrzebne są dokumenty, ale również wywiad środowiskowy z potencjalnymi rodzicami.

Dokumentacja nie jest tak naprawdę trudna. To są życiorysy, wniosek do ośrodka – dlaczego chcemy adoptować dziecko, o jakim dziecku myślimy. Listy polecające, zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia o niekaralności. To tak pokrótce. Po złożeniu dokumentów my jedziemy na wywiad środowiskowy do domu. Czyli pedagog albo pedagog z psychologiem z naszego ośrodka jedzie do domu, żeby bliżej poznać kandydatów, porozmawiać o ich motywacji do adopcji. Potem są badania psychologiczne i skierowanie na szkolenie. Szkolenie trwa około 4 miesięcy.Julia Grabiec, kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, psycholog

Po adopcji dzieci noszą nazwisko rodziców, którzy je przysposobili i mają prawo do dziedziczenia majątku po nich. Piecza zastępcza jest zaś taką formą opieki, w której dzieci mogą utrzymywać kontakty z biologicznymi rodzicami.

One są tam umieszczane wtedy, kiedy ich rodzice biologiczni nie mogą się nimi zająć. Ale być może, kiedyś, po różnych działaniach te dzieci będą mogły do nich wrócić, więc w rodzinie zastępczej taka możliwość istnieje. A jeżeli się niestety nie uda rodzinie zastępczej naprawić różnych rzeczy, żeby mogła odzyskać dzieci, to wtedy sąd pozbawia władzy rodzicielskiej albo rodzice zrzekają się władzy rodzicielskiej. I wtedy z takiej rodziny zastępczej dzieci mogą być umieszczone w rodzinie adopcyjnej.Julia Grabiec

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze mieści się przy alei Niepodległości 36. Jest jedną z trzech takich placówek w województwie lubuskim. Pozostałe znajdują się w Gorzowie i Żarach.

Więcej informacji o adopcji i pieczy zastępczej – w całej rozmowie na portalu wzielonej.pl. Z Julią Grabiec, kierownikiem Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, rozmawiała Magdalena Faron.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X