ZIELONA GÓRA:

Patronat Trasy Aglomeracyjnej ponad podziałami. Radni PO za nadaniem ulicy imienia Zbigniewa Herberta

Najpierw był pomysł przedstawiciela .Nowoczesnej, Andrzeja Żywienia, który poparła Młodzież Wszechpolska. Do inicjatywy nazwania jednej z ulic imieniem Zbigniewa Herberta pozytywnie odnieśli się również radni PO. Przygotowali projekt uchwały, na mocy której Trasa Aglomeracyjna zyskałaby patrona właśnie w postaci wybitnego pisarza.

Propozycja dotyczy ulicy pomiędzy rondem przy ulicy Dworcowej i Batorego a rondem przy Zjednoczenia. Radni argumentują, że w ten sposób miasto mogłoby uczcić Rok Zbigniewa Herberta.

Myślę, że ta ulica i ta nazwa oddaje wartość postaw Herberta i byłaby bardzo cenna. Poza tym jest poparta szeroką inicjatywą społeczną. Dostaliśmy szereg maili, także list pana Andrzeja Żywienia. Nazwa ma dużą aprobatę. Naszym projektem uchwały chcemy to sformalizować.Marcin Pabierowski

Radny Adam Urbaniak odniósł się do wartości, jakie Zbigniew Herbert przekazywał w swoich dziełach. Przyznał, że jedno z nich ukształtowało go szczególnie i mogłoby mieć znaczenie również dla Zielonej Góry.

Zbigniew Herbert może się kojarzyć z poezją, obowiązkowymi lekturami w szkole i trudnymi dla każdego z nas pytaniami „co poeta miał na myśli?”. Ale jest również autorem jednej z najważniejszych dla mnie pozycji – zbioru esejów „Barbarzyńca w ogrodzie”. Sam miałem przyjemność tropem poszczególnych esejów odwiedzać miejsca, które Herbert opisywał. Myślę, że nazwa zbioru tych esejów dobrze odda to, w jaki sposób myślimy o Zielonej Górze. Mówimy o niej „miasto ogrodów”. Mam nadzieję, że nie będziemy barbarzyńcami w tym ogrodzie.Adam Urbaniak

Krzysztof Machalica dodał, że decyzja o nadaniu patrona Trasie Aglomeracyjnej powinna zostać podjęta jednogłośnie, bez kontrowersji i sporów.

Projekt uchwały trafił do ratusza. Będzie rozpatrzony na czerwcowej sesji rady miasta.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X