ZIELONA GÓRA:

Park w Ochli może być jeszcze piękniejszy! [BUDŻET OBYWATELSKI]

Niecały rok temu w Ochli został otwarty park. Mieszkańcy mogą nacieszyć się widokiem zieleni, spacerując alejkami, siedząc na ławkach bądź przechodząc przez mostek nad strumieniem. Parkowy taras służy jako miejsce występów plenerowych. Na tym jednak mieszkańcy nie chcą poprzestać.

Teraz jest szansa, aby w Ochli park był jeszcze bardziej atrakcyjny. Do Budżetu Obywatelskiego 2020 zakwalifikowało się zadanie “Doposażenie parku w Ochli”. Zadanie zgłosił radny rady dzielnicy oraz wiceprzewodniczący rady sołeckiej w Ochli, Paweł Towpik.

– Chodzi tu o przypałacowy park ze stawem, jaki znajduje się przy ul. Ochla-Żagańska 1. Co prawda park ten przeszedł w latach 2017-2018 kosztowną rewitalizację, jednak szybko okazało się, że daleko mu do użyteczności, o którą zabiegali wcześniej mieszkańcy (m.in. przeznaczając na ten cel kwotę 450 tyś. zł z ochlańskiej puli funduszu integracyjnego). Co więcej, nie wszystkie prace objęte rewitalizacją zostały do końca wykonane lub w jakiejś mierze wykonano je wadliwie (wyszło to choćby podczas dużego festynu rodzinnego jaki miał miejsce w lipcu b.r.) – mówi pomysłodawca.

Festyn rodzinny 20 lipca (fot. Robert Pasek)

W ramach „Doposażenia Parku w Ochli” planowane jest:

– wykonanie drewnianego zadaszenia sceny (by chronić przed deszczem lub nasłonecznieniem osoby na niej występujące, elektryczny sprzęt grający, jak i samą jej konstrukcję) z dodatkową impregnacją jej istniejących już elementów; rozważane jest także drewniane zabezpieczenie sceny od strony stawu;

– dostawienie brakującego od zachodniej strony ogrodzenia (by chronić park przed niszczącymi trawniki dzikami, nadgryzającymi drzewka sarnami, czy włóczącymi się bezpańskimi psami);

– zwiększenie ilości słupków zasilających w energię elektryczną o ok. 7-9 sztuk (obecnie przy organizacji większych imprez nie można sensownie rozstawić poszczególnych atrakcji wymagających dostępu do energii, gdyż istnieją zaledwie 4 punkty jej poboru, skoncentrowane po jednej tylko stronie parku na odcinku zaledwie ok. 50 m; nie ma też możliwości podłączenia się do prądu bezpośrednio przy scenie, czy na parkingu znajdującym się przy bramie wjazdowej do parku; by temu zaradzić, musimy teraz rozkładać podczas imprez wiele plączących się po całym parku kabli, a na dodatek przeciążone gniazda nierzadko odmawiają posłuszeństwa);

– założenie monitoringu na 6 kamer z przesyłem radiowym obrazu do rejestratora w świetlicy wiejskiej (obecnie park w Ochli nie ma żadnego monitoringu, jest on zaś konieczny przede wszystkim by chronić ten obiekt przed dewastacją oraz monitować porządek podczas imprez masowych);

– ustawienie 3 drewnianych altan parkowych, krytych gontem, każda o powierzchni 16 m2 (obecnie w ochlańskim parku nie ma żadnej altany chroniącej przed deszczem i słońcem, żadnego kameralnego miejsca do kilku-kilkunastoosobowych spotkań towarzyskich, zajęć dla dzieci itp.);

– zakup ponad 20 parkowych stołów piknikowych z obustronną ławką, do ustawienia w altanach oraz luzem (obecnie park w Ochli nie ma żadnych stołów piknikowych; są one jednak niezbędne szczególnie podczas organizowanych w parku imprez, zajęć szkolnych, czy prywatnych odwiedzin w gronie rodziny lub przyjaciół);

– zakup ok. 8 parkowych ławko-leżaków, które ustawione w pobliżu stawu i drzew staną się relaksującym miejscem do opalania lub nawet drzemki;

– zorganizowanie stosownie zabezpieczonego miejsca na ognisko z możliwością dołączenia rusztu i ławami do siedzenia (takie miejsce może być wykorzystywane zarówno podczas imprez masowych, jak i spotkań mniejszych grup; obecnie ogniska rozpalane są w parku nielegalnie, w różnych niewłaściwych do tego celu miejscach, niszcząc trawniki i zagrażając drzewom);

– zainstalowanie stacji naprawy rowerów, zawierającej uchwyt do zawieszenia jednośladu, zestaw stosownych narzędzi i pompkę (park jest często odwiedzany przez rowerzystów, nie są to tylko mieszkańcy, ale też osoby z zewnątrz, chcące się w nim zatrzymać, by na chwilę odpocząć i ruszyć w dalszą trasę); taki zestaw może także służyć wózkom dziecięcym, wózkom inwalidzkim, czy hulajnogom;

– postawienie 2 toalet (osobno dla mężczyzn i kobiet) typu toi-toi (ich brak jest odczuwalny szczególnie podczas imprez, ale także dla codziennych gości w parku);

– instalacja 3 koszy na psie odchody z zasobnikiem torebek (park jest częstym miejscem spacerów z czworonogami i niestety zbyt często też zostają po tym ślady);

– słup ogłoszeniowy (ponieważ w całej Ochli jest niewiele punktów informacyjnych, często odwiedzany park jest bardzo dobrym miejscem by taki słup postawić, zarówno z myślą o mieszkańcach naszego sołectwa, jak i gościach);

– maszty na 3 flagi (maszty takie są potrzebne do zawieszenia flag podczas imprez odbywających się w trakcie świąt państwowych, przy imprezach samorządowych lub z udziałem gości z zagranicy);

– montaż zabezpieczenia studzienki śluzy odpływu wody ze stawu (jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, szczególnie jeśli chodzi o małe dzieci, które po wpadnięciu do komory śluzy, z powodu niemożności wyjścia, mogą się nawet tam utopić).

Szacowana kwota na wykonanie projektu to 598 700 zł.

Jeśli zadanie udałoby się wykonać w kosztach mniejszych niż wstępnie zakładane, mieszkańcy chcą także  doprowadzić do parku sieć wodociągową z dwoma punktami poboru wody (potrzebną przy niektórych stoiskach podczas imprez, także do czyszczenia namiotów i ław z kurzu i pyłków drzew czy do zraszania trawników).

Całość planowanego wyposażenia ma możliwie maksymalnie komponować się z układem parku i występującą na jego terenie zielenią.

Widok z drona na parkowy staw wiosną 2019 r. (fot. Robert Pasek). 

Projekt doposażenia parku pozwoli zwiększyć jego atrakcyjność; wprowadzone będą udogodnienia ułatwiające organizowanie i przeprowadzanie imprez masowych na jego terenie; zainstalowane zostaną elementy, które nie dokończono podczas rewitalizacji; zwiększone zostanie bezpieczeństwo osób użytkujących park oraz ochrona jego wyposażenia. Po doposażeniu park stanie się centrum życia towarzyskiego i kulturalnego Ochli. Inwestycja ta będzie także służyć zielonogórzanom spoza naszego sołectwa, dzięki czemu tak wydane pieniądze z Budżetu Obywatelskiego przyczynią się do wzajemnej integracji pomiędzy mieszkańcami tzw. „starej” Zielonej Góry i mieszkańcami dzielnicy Nowe Miasto.

W zgłoszenie projektu zaangażowany był również Jarosław Kowalski, przewodniczący rady sołeckiej w Ochli (jest współautorem kosztorysu) oraz sołtys Ochli Dorota Bojar, która zebrała 50 podpisów poparcia. – Nie poprzestaliśmy tylko na 15, dostarczyliśmy ich tyle, ile jest wymagane na terenie tzw. „starej” Zielonej Góry. Dziękuję także mieszkańcom Ochli, którzy poparli swym podpisem wniosek z prezentowanym tu projektem – dodaje radny Paweł Towpik.

Park nocą, 2019 r. (fot. Robert Pasek)

Staw parkowy latem, 2019 r. (fot. Paweł Towpik)

Jeśli zgłosiłeś projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 i chcesz go wypromować w radiu, na naszym fanpage’u, stronie internetowej oraz na innych kanałach informacyjnych, wyślij na adres: bo@um.zielona-gora.pl informacje o swoim projekcie (min. 1000 znaków), zdjęcia, wizualizacje oraz dane kontaktowe. Projekty będą promowane od 23 lipca br. do dnia rozpoczęcia głosowania. Przy dużej ilości zgłoszeń decyduje kolejność. Zastrzegamy sobie prawo do redagowania treści.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X