ZIELONA GÓRA:

Ósmoklasiści szykują się do testów. Wydział Oświaty: „jesteśmy przygotowani”

Kończą się egzaminy gimnazjalne. Dziś młodzież pisze ostatni test – z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W poniedziałek rozpoczną się natomiast egzaminy ósmoklasistów. Dyrektorzy zielonogórskich gimnazjów i szkół podstawowych są po kolejnej naradzie z urzędnikami.

– Egzaminy gimnazjalne odbywają się planowo – informuje Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Szkoły są przygotowane również do zbliżających się testów po szkole podstawowej.

Udało nam się tak zorganizować i przygotować komisje, że na najbliższe trzy dni egzaminów w szkołach podstawowych nie powinno być żadnych braków kadrowych, jeśli chodzi o kadrę nauczycielską.Lidia Gryko

Dyrektorzy we własnym zakresie zapewnili składy komisji na pierwsze dwa dni egzaminu. Co do trzeciego dnia, w którym odbędzie się egzamin z języka obcego, prosili o wsparcie. W komisjach brakowało kilkunastu nauczycieli. Największe były luki w Szkole Podstawowej nr 11 w Zespole Edukacyjnym nr 9 i Szkole Podstawowej nr 1.

Ale w związku z tym, że dysponujemy informacją dotyczącą nauczycieli w innych szkołach, udało się tę bazę tak zorganizować, że w tej chwili nie powinno być żadnych problemów. To są czynni nauczyciele, którzy pozostają w stosunku pracy, ale są w innych szkołach, a skierowani zostali do tych szkół, w których wystąpiły braki.Lidia Gryko

Egzaminy ósmoklasisty będą przeprowadzone między 15 a 17 kwietnia.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: