ZIELONA GÓRA:

Nie ma edukacji bez integracji. Jak uczyć dzieci z niepełnosprawnościami w szkole?

W sierpniu 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało nowe rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego. Zdaniem wielu rodziców, których dzieci korzystały z tej formy kształcenia, przepisy te w praktyce zmusiły uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do nauki w domu. Problem dotyczył 30 tysięcy dzieci w Polsce, w tym 214 w Zielonej Górze. Nagłośniła go Romana Mucha, działaczka grupy nieformalnej Wspólna ZG.

Zielonogórzanka zajęła się tym tematem, ponieważ dotyczył jej rodziny, a konkretnie córki z orzeczeniem o nauczaniu indywidualnym. Interweniowała m.in. w kuratorium.

Z kuratorium poszłam do szkoły z instrukcją, co należy zrobić w przypadku mojego dziecka, żeby mogło mieć zajęcia w szkole. Teraz zniesioną formę – nauczanie indywidualne – zastąpiły indywidualne zajęcia edukacyjne. I można dzieciom z niepełnosprawnością organizować takie zajęcia na terenie szkoły, a nie wyrzucać je do domu.Romana Mucha

Na tym jednak Romana Mucha nie poprzestała. Postanowiła zorganizować konferencję na temat edukacji dzieci z orzeczeniami o kształceniu indywidualnym lub specjalnym. Zaproszoną ekspertką była m.in. prof. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mówiła o tym, jakie korzyści z nauki w szkole odnoszą dzieci z niepełnosprawnościami bądź zaburzeniami.

Nie do przecenienia jest walor społeczny, czyli możliwość funkcjonowania w grupie rówieśników pełnosprawnych, ale nie kosztem jednych ani nie kosztem drugich. Integracja powinna być naturalnym procesem i niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają nauczyciele. Oczywiście przy wsparciu wysoce zróżnicowanej, profesjonalnej kadry. Także oczywiście rodziców.prof. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

Na spotkaniu gościli również przedstawiciele Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze – szkoły, która prowadzi m.in. klasy integracyjne.

W zakresie edukacji integracyjnej mamy dosyć duże doświadczenie, bo już ponad 20-letnie. Przez te 20 lat mury naszej szkoły opuściło 50 uczniów z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Naukę tych dzieci organizujemy przede wszystkim w klasach integracyjnych, jak również trzy osoby realizują obowiązek szkolny na zasadzie zajęć indywidualnych w wymiarze kilku godzin na terenie szkoły. Resztę zajęć realizują z klasą podczas lekcji.Anna Topolska, pedagog szkolny w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielonej Górze

Uczniowie co najmniej dwa razy do roku podlegają ocenie. Nauczyciele sprawdzają postępy dzieci w nauce i wskazują, co jeszcze należy poprawić. Odbywa się to we współpracy z rodzicami.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00