ZIELONA GÓRA:

Lubuskie powietrze może być lepsze. Urzędnicy zbierają uwagi od mieszkańców

Zarząd województwa przygotowuje programy ochrony powietrza dla regionu. Takie dokumenty powstały już wcześniej, ale zmiana przepisów sprawiła, że muszą być sporządzone ponownie. Trwają konsultacje społeczne, podczas których można zgłosić uwagi do programów.

Jako pierwszy jest omawiany program ochrony powietrza dla Zielonej Góry. Określa on m.in. obszary miasta, w których przekroczone zostały normy zanieczyszczeń powietrza. Zawiera też tzw. plan działań krótkoterminowych.

Plan działań krótkoterminowych jest planem określającym, jak mamy się zachować w przypadku wystąpienia nadmiernych przekroczeń. To są systemy ostrzegania. Plan działań krótkoterminowych jest pod nadzorem wojewody.Mariola Wielhorska, Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego

Zielona Góra nie ma aż tak dużych problemów z jakością powietrza, jak miasta w kotlinach górskich. Niepokojące jest jednak wysokie stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Jest to substancja rakotwórcza, która może powodować różnorakie choroby. W tym przypadku jako przyczynę wskazuje się emisję z sektora komunalno-bytowego, czyli ze spalania złej jakości paliw w piecach przydomowych. Program ochrony powietrza ukierunkowuje się przede wszystkim na tę sprawę – pierwsze zadanie polega na wymianie kotłów, dotacjach do tych wymian, ocieplaniu budynków i edukacji mieszkańców w tym zakresie, bo nie można nic zrobić na siłę, żeby byli skłonni wymieniać te piece.Wojciech Wahlig, przedstawiciel firmy Atmoterm S.A. – realizatora programu ochrony powietrza

Swoje uwagi do dokumentu zgłosili reprezentanci Lubuskiego Alarmu Smogowego. Kładą nacisk na ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Chcą także, aby przygotować osobny program dla jeszcze jednego lubuskiego miasta.

Mamy trzy strefy: Gorzów, Zieloną Górę i strefę lubuską. Złożyliśmy wniosek o wyodrębnienie kolejnej strefy – miasta Żary. Z tego względu, ponieważ w Żarach jest zakład, bardzo uciążliwy dla mieszkańców miasta i regionu.Remigiusz Krajniak, przedstawiciel Lubuskiego Alarmu Smogowego

Działacze Lubuskiego Alarmu Smogowego oczekują również powołania ekodoradców. Takie osoby pomogłyby mieszkańcom uzyskać dotację na wymianę źródeł ciepła.

Konsultacje w sprawie programu ochrony powietrza dla Zielonej Góry potrwają do 11 lutego. Kolejne dokumenty – dla Gorzowa i województwa lubuskiego – będą konsultowane na przełomie marca i kwietnia.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00