LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Lubuski samorząd powinien dołożyć się do mostu w Cigacicach? „To zadanie miasta”

W głośnej sprawie mostu w Cigacicach głos zabrał również urząd marszałkowski. To reakcja na wypowiedź przewodniczącego rady miasta Piotra Barczaka, który zasugerował, że wojewódzki samorząd mógłby finansować lub współfinansować remont. Podobnie mówił radny Jacek Budziński.

Remont należy do zadań władz miasta – czytamy na stronie lubuskie.pl. Urząd marszałkowski powołuje się na porozumienie z 2014 roku, które miasto zawarło z powiatem. Zielona Góra zobowiązała się w nim do przejęcia utrzymania drogi powiatowej nr 1187F od granicy miasta do mostu w Cigacicach, łącznie z mostem.

Urząd dodaje też, że Zielona Góra otrzymała dotychczas 225 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Większość tej kwoty przekazano w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – W ramach tych środków władze miasta mogły zaplanować realizację inwestycji mającej na celu remont mostu – napisano w oświadczeniu samorządu województwa.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00