LUBUSKIE:ZIELONA GÓRA:

Za literaturę, pracę naukową i dziennikarską. Lubuskie Wawrzyny znów do rozdania

Najlepsze utwory literackie, dziennikarskie i teksty naukowe 2017 roku powalczą o kolejne Lubuskie Wawrzyny. Te coroczne wyróżnienia powędrują do twórców związanych z regionem. Do nadsyłania zgłoszeń pozostał tydzień.

W tej edycji pojawiło się kilka zmian w regulaminie konkursu. Zapewne ucieszą one osoby, które startowały w poprzednich konkursach.

Każdego roku spotykamy się, rozmawiamy z różnymi środowiskami, które współtworzą z nami konkurs i omawiamy dokładnie regulamin. Po konsultacji zrezygnowaliśmy z zapisu, który uniemożliwiał staranie się o wyróżnienie osobom nagrodzonym w ostatnich trzech latach. Od tego roku karencji już nie ma. Każdy, kto uznaje, że ma osiągnięcia predestynujące go do udziału w konkursie, może złożyć swoją pracę. Kolejna zmiana, bardzo ważna, dotyczy tego, że przy wypełnianiu deklaracji potrzebna jest zgoda autora.Anna Polus, zastępca dyrektora biblioteki Norwida

W tym roku uruchomiono także stronę internetową wawrzyny.norwid.net.pl. Można na niej śledzić wszystko, co związane z Wawrzynami. Sukcesywnie będą się tam pojawiać nazwiska nominowanych oraz skład konkursowej kapituły.

Na stronie głównej widzimy zaproszenie do konkursu, kontakt do poszczególnych sekretarzy. Mamy regulaminy i deklaracje, ale przede wszystkim chcemy zamieszczać informacje o wszystkich zgłoszonych książkach. Dziennikarze ze swoimi artykułami i audycjami również będą tutaj wymienieni.Paweł Kalisz, sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego

Wawrzyn Literacki otrzyma autor lub autorzy najlepszej książki z zakresu poezji, prozy, dramatu lub eseistyki. Zasady jego przyznawania wyjaśniła Małgorzata Domagała, sekretarz konkursu.

Musi być to wyłącznie utwór lub utwory niepublikowane wcześniej w wydawnictwach zwartych. Do konkursu nie będą przyjmowane pozycje zbiorowe, np. pod redakcją lub antologie. Warunkiem zgłoszenia jest nieodpłatne dostarczenie trzech egzemplarzy książek, które zostaną włączone do zbiorów obu bibliotek wojewódzkich. Ważną sprawą jest także to, aby do publikacji dołączyć deklarację przystąpienia do konkursu.Małgorzata Domagała

Wawrzyn Dziennikarski mogą natomiast zdobyć dziennikarze wszelkich mediów, którzy poruszali ważne sprawy związane z regionem i społeczeństwem. Gatunek dziennikarski – dowolny. Może to być wywiad, artykuł polemiczny lub reportaż. I tutaj również należy spełnić kilka formalności.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie czterech różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego, opublikowanych bądź wyemitowanych w bieżącym roku kalendarzowym. Muszą być one skopiowane w trzech egzemplarzach. Mogą być one – w przypadku dziennikarzy prasowych – w postaci papierowej, natomiast pozostali dziennikarze dostarczają je w wersji elektronicznej. Ważne, aby w deklaracji dziennikarze podawali datę urodzenia. Jest to związane z przyznawaniem nagrody dla uzdolnionego młodego dziennikarza do 35. roku życia.Robert Rudiak, sekretarz Wawrzynu Dziennikarskiego

Wawrzyn Naukowy powędruje do autora najlepszej publikacji naukowej nt. Ziemi Lubuskiej czy Środkowego Nadodrza. Książka musi zawierać pełen warsztat naukowy – przypisy, bibliografię i recenzję wydawniczą.

Kandydatów mogą zgłosić organizacje, stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Istotna jest zgoda autora lub w przypadku twórców nieżyjących – jego rodziny. Termin mija 19 stycznia.

W konkursie bibliotekom wojewódzkim w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim partneruje wiele instytucji. To m.in. lubuski oddział Związku Literatów Polskich, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich. Do tego grona dołączyło słubickie Collegium Polonicum.

Lubuski Wawrzyn Literacki zostanie wręczony po raz 24., Naukowy – po raz 13., a Dziennikarski – po raz 5. Gala odbędzie się 22 lutego w Sali Dębowej biblioteki Norwida.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00