ZIELONA GÓRA:

Klucz do biznesu – wykształceni pracownicy. Pomagały im m.in. Lubuskie Bony Rozwojowe

Niełatwo jest zacząć własny biznes, nawet jeżeli zatrudnia się niewiele osób. W ciągu ostatnich trzech lat nasi przedsiębiorcy mogli jednak skorzystać z Lubuskich Bonów Rozwojowych. Były to dotacje przeznaczone np. na szkolenia dla pracowników.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem – ocenia Hanna Nowicka, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego.

947 przedsiębiorców podpisało umowy, ponad 2 tysiące pracowników zostało przeszkolonych. Co było najistotniejsze, to całkowita zmiana w porównaniu do poprzedniej perspektywy finansowej. Przedsiębiorca miał łatwą możliwość ubiegania się o dofinansowanie do szkoleń, które funkcjonowały w Bazie Usług Rozwojowych. Dowolnie mógł wybierać interesujące go szkolenia dla swoich pracowników. Mieliśmy bardzo duży boom na szkolenia związane z RODO, z marketingiem, z aspektami finansowymi.Hanna Nowicka

Firmy płaciły jedynie wkład własny, a rozliczeniem zajmowały się firmy szkoleniowe i Agencja Rozwoju Regionalnego. To zmniejszyło biurokrację. Takie ułatwienie, oprócz regionu lubuskiego, miało województwo małopolskie i łódzkie.

Baza Usług Rozwojowych, o której wspomniała prezes ARR, to nie jedyne narzędzie dla przedsiębiorców. Potrzebując pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, mogą korzystać również ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zintegrowany System Kwalifikacji umożliwia stworzenie kwalifikacji, które odpowiadają na potrzeby lokalnego rynku pracy, ale również zmieniającego się rynku pracy i na potrzeby przedsiębiorców. Pracodawcy oczekują od pracowników szybkiego przekwalifikowywania się. Oczekują zdobywania nowych pułapów edukacyjnych i właśnie ten system jest odpowiedzią. Jako przedsiębiorca, jako pracodawca, możemy opisać kwalifikację, możemy docelowo stać się również instytucją certyfikującą, która tę kwalifikację będzie nadawała.Sławomir Kozieł, główny doradca ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie

Jeśli przedsiębiorca chce opisać kwalifikację, powinien zwrócić się bezpośrednio do Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie lub do doradcy regionalnego. Opis kwalifikacji zawiera informacje, co powinien wiedzieć i umieć pracownik w konkretnej dziedzinie.

autorzy: Aleksandra Pietruszewska, Jerzy Jackowski

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00