ZIELONA GÓRA:

Gimnazjum nr 3 nagrodzone

Konkurs stanowił element działań wynikających z projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz ODN w Poznaniu.

Cele

Chodziło przede wszystkim o zebranie i upowszechnienie w skali kraju przykładów dobrych praktyk związanych z wdrożeniem nowych podstaw programowych w szkołach i przedszkolach, a w szczególności:

– propagowanie kreatywnego podejścia do reformy programowej;

– zachęcenie nauczycieli różnych przedmiotów do ciekawego i innowacyjnego spojrzenia na zmiany w podstawie programowej;

– kształcenie umiejętności organizowania zajęć interdyscyplinarnych oraz wzbogacenie metod pracy z uczniami i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;

– wypracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, sprzyjających nauczaniu i uczeniu się według nowych reguł.

Zadania uczestników

Konkurs został ogłoszony na początku września 2009 r. i trwał przez trzy miesiące. Do zadań uczestników należało przygotowanie opisu działań związanych z wdrożeniem nowej podstawy programowej oraz opracowanie strony internetowej  będącej ilustracją rezultatów pracy.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 61 uczestników, w tym 22 przedszkola, 26 szkół podstawowych i 13 gimnazjów z całej Polski. Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia za najbardziej nowatorskie,  a jednocześnie uniwersalne propozycje działań.

Zwycięzcy

W kategorii gimnazja:

I miejsce – Zespół szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Jerzykowie

II miejsce Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich

III miejsce Gimnazjum nr 3 im. Józefa Chełmińskiego w Zielonej Górze

Szkoła ta opracowała ofertę zajęć do wyboru z wychowania fizycznego. Celem było przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia oraz do rozwijania umiejętności osobistych, społecznych i sprzyjających dobremu samopoczuciu, w związku z czym wprowadzono blok zajęć pt. „Edukacja zdrowotna”. Przygotowano również ofertę zajęć artystycznych w grupach (edukacja muzyczna, rękodzieło). Założeniem było również zwiększenie poziomu kształcenia językowego poprzez wprowadzenie podziału na grupy międzyoddziałowe. Aby wyrównać szanse oraz uzupełnić braki wprowadzono program „Korepetycje na czas”.

Edukacja zdrowotna

Celem zajęć jest pomoc w obserwacji przebiegu rozwoju uczniów, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych: wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości oraz pozytywna adaptacja do wyzwań codziennego życia. Powyższe działania wpływają na poprawę efektów kształcenia – uczniowie stają się bardziej kreatywni i otwarci na twórczą realizację zadań.

Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych została dostosowana do zainteresowań i predyspozycji uczniów – każdy uczeń może przyjść na dowolne zajęcia.  Szkoła organizuje konkursy, wernisaże, a także: turnieje szachowe, ćwiczenia w siłowni i salce fittnes.

Rezultaty

Uczniowie chętniej uczą się i aktywniej uczestniczą w lekcjach dodatkowych. Prezentując zdobyte umiejętności, potwierdzają swoje zaangażowanie i umiejętności wykorzystania narzędzi multimedialnych. Dużym sukcesem okazał się pomysł „Korepetycji na czas”. Zmniejszyła się liczba uczniów mających trudności w nauce, wielu poprawiło swoje oceny. Wprowadzenie „Karty zachowań” przyczyniło się do zwiększenia wśród uczniów odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Jest to dokument, w którym dokonuje się oceny punktowej zespołu nauczycieli, uczniów i samooceny.

Autor: Źródło: UMWL

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close