ZIELONA GÓRA:

Dziś sesja budżetowa

To najważniejsza sesja w roku. Dziś radni będą głosować za przyszłorocznym budżetem miasta.

Początek sesji w ratuszu o 10:00. Uchwała budżetowa jest pierwsza w porządku obrad. Burzliwej dyskusji spodziewa się prezydent Janusz Kubicki. Włodarz mówił o tym ostatnio na antenie Radia Index.

Tak naprawdę grudzień jest tym momentem, kiedy przygotowujemy się do tego, żeby uchwalić budżet i wierzę w to, że zostanie we wtorek uchwalony. Część osób nie jest zainteresowana tym, co się w budżecie znajdzie, tylko tym, żeby zabłysnąć na sesji. Takie dziwne, bezsensowne wycieczki na pewno się odbędą.

Porządek obrad całej sesji znajdziecie na wZielonej.pl. Sesja będzie prowadzona w systemie hybrydowym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2022 – druk nr 814;

2) Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra – druk nr 813;

3) powołania Rady Społecznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – druk nr 837;

4) zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – druk nr 838;

5) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 839;

6) zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 w Zielonej Górze – druk nr 840;

7) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2022 – druk nr 841;

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zielonej Górze – Śródmieście 8 – druk nr 842;

9) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Chemiczną a terenem kolejowym w Zielonej Górze – druk nr 843;

10) ustalenia stawek dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze na rok 2022 – druk nr 844.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: