ZIELONA GÓRA:

Dziś sesja. Będzie o podwyżkach za śmieci

Czy będziemy płacić więcej za śmieci? Dziś m.in. z tematem podwyżki za gospodarowanie odpadami zmierzą się miejscy radni. W ratuszu zapowiedziane jest wystąpienie prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Sikory.

Prezes ZGK prognozował, że wzrost cen za odpady jest nieunikniony. Obecnie za śmieci płacimy 25 zł. Sikora już miesiąc temu zapowiadał, że stawka może wzrosnąć o kilka złotych. O ile dokładnie? M.in. o tym dziś na sesji, która rozpocznie się o 10:00. Obrady będą prowadzone hybrydowo, a zatem część radnych będzie w Sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza, a część będzie łączyć się zdalnie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – druk nr 812;

2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w rejonie linii kolejowej nr 273 w Zielonej Górze – druk nr 816;

3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze (Otyń) – druk nr 817;

4) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 „Arkadia” w Zielonej Górze (Kożuchów) – druk nr 818;

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – druk nr 819;

6) ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie w Zielonej Górze oraz terminu jej płatności i sposobu wnoszenia – druk nr 821;

7) zmiany statutu Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „PROMYK” – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze – druk nr 823;

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik – druk nr 824;

9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji – druk nr 825;

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Zielona Góra – druk nr 826;

11) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego – druk nr 827;

12) uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej – druk nr 828;

13) określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości – druk nr 829;

14) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze – druk nr 830;

15) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzonków-Szkolna w Zielonej Górze – druk nr 831;

16) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta – druk nr 832;

17) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie hali lekkoatletycznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze – druk nr 833.

  1. Podjęcie apeli w sprawach:

1) dezaprobaty i sprzeciwu wobec zjawiska handlu ludźmi na granicy polsko-białoruskiej – druk nr 820;

2) podjęcia działań mających na celu zażegnanie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej – druk nr 822.

  1. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: