ZIELONA GÓRA:

Dziś obrady sesji Rady Miasta [PORZĄDEK OBRAD]

Dokończenie grudniowej sesji i obrady pierwszej w 2023 roku czeka dziś zielonogórskich radnych.

Jaki jest plan obrad?

Godzina 10. (drugie posiedzenie, dokończenie obrad z grudnia 2022 roku)

  1. Podjęcie apelu w sprawie podejmowanych przez policję działań zabezpieczających wizytę Posła na Sejm RP Jarosława Kaczyńskiego w Zielonej Górze
  2. Sprawy różne.
  3. Zamknięcie sesji.

Godzina 10.30. 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zbadania, uzgodnienia i określenia potrzeb mieszkańców w zakresie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic Racula-Wiejska, Racula-Profesorska, Racula-Leśna

2)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zielona Góra

3)      szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

4)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu 

5)      nadania nazw ulicom w Zielonej Górze

6)      rozpatrzenia petycji

7)      wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Zielonej Górze,

8)      zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2023.

9)      zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra.

  1. Sprawy różne.
  2. Zamknięcie sesji.
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00