ZIELONA GÓRA:

Dla kogo dotacja na wymianę pieca? Platforma opracowała propozycje

Zimą nasila się problem zanieczyszczenia powietrza. Słabej jakości węgiel i inne paliwa przyczyniają się do powstawania smogu. W Zielonej Górze próbują temu zapobiec członkowie klubu radnych Platformy Obywatelskiej.

Przedstawili oni projekt uchwały, w myśl której dofinansowana będzie wymiana pieców. Dotacje dotyczą instalacji indywidualnego źródła ogrzewania z kotłem piątej klasy. Program jest kierowany do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców.

Nasz projekt uchwały to jest określenie regulaminu udzielania tych dotacji. Na poziomie wykonawczym prezydent będzie bezpośrednio zawierał umowy o dofinansowania. I ewentualnie kontrolował należyte wykonanie tej wymiany, która była dotowana. Proponujemy, by weryfikacja wniosków odbywała się przez komisję powołaną przez prezydenta. Nie wykluczamy możliwości współfinansowania z innych źródeł. Wykluczamy natomiast multiplikowanie dofinansowania. Nie mogą miejską dotacją być finansowane wydatki, które już są dotowane z innych źródeł.Adam Urbaniak

Proponowana wysokość dofinansowania to 75% kosztów koniecznych. Na podłączenie do sieci – maksymalnie 1800 złotych, a zakup źródła ogrzewania – do 5 tysięcy.

Radni apelują też, aby miasto poszukiwało zewnętrznych źródeł finansowania, np. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Mamy nadzieję, że WFOŚ z planów nie zrezygnował, bo tutaj dofinansowanie dla domu jednorodzinnego było to 7 tysięcy złotych i 5 tysięcy dla mieszkania w bloku. Zsumowanie tych źródeł de facto odejmie czynnik ekonomiczny od zainteresowanego mieszkańca Zielonej Góry. A jeśli jeszcze uwzględnimy korzyści związane z kosztami utrzymania, powinno to być zachęcające dla osób, które używają tych starych, niskiej jakości źródeł ciepłaAdam Urbaniak

W województwie lubuskim jest to druga tego rodzaju inicjatywa. Jako pierwsze wprowadziły ją Żary.

Zobacz więcej
Back to top button
X