ZIELONA GÓRA:

Czy Zielona Góra jest zadłużona?

Ratingi krajowe Fitch’a stanowią relatywną miarę wiarygodności ocenianych podmiotów w krajach posiadających ratingi na relatywnie niskim poziomie inwestycyjnym lub poziomie spekulacyjnym i gdzie jest zapotrzebowanie na takie ratingi. Najniższe ryzyko kredytowe w danym kraju jest oceniane jako “AAA” i inne podmioty są oceniane w relacji do tego ryzyka. Ratingi krajowe są przeznaczone głównie dla krajowych inwestorów działających na rynkach krajowych. Zawierają one specjalny wyróżnik, odnoszący się do danego kraju, np. “AAA(pol)” dla krajowego ratingu w Polsce. Ratingi krajowe nie są porównywalne pomiędzy różnymi krajami.

Ratingi odzwierciedlają właściwe wyniki operacyjne, umiarkowane zadłużenie oraz dobre wskaźniki pokrycia długu, zdywersyfikowaną gospodarkę lokalną z dość dobrze rozwiniętą bazą podatkową. Ratingi biorą również pod uwagę prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta, presję na wydatki bieżące w związku z wyborami oraz niepodnoszenie stawek podatków lokalnych. Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla oczekiwanie Fitch, że wyniki operacyjne Miasta pozostaną na odpowiednim poziomie, co jest istotne w kontekście planowanego wzrostu zadłużenia.

W latach 2005-2008 wyniki operacyjne miasta były właściwe. Nadwyżka operacyjna stanowiła średnio ok. 13 proc. dochodów operacyjnych. W 2010 r. presja na wydatki bieżące może się zwiększyć w związku z wyborami samorządowymi, rosnącymi wydatkami na sferę społeczną oraz na utrzymanie zakończonych inwestycji, np. centrum sportowo-rekreacyjnego. W latach 2010-2011 dochody operacyjne Miasta mogą rosnąć wolniej z powodu obniżenia stawek PIT oraz spowolnienia gospodarczego. Fitch oczekuje jednak, że marża operacyjna będzie wynosić średnio ok. 9-10 proc.

Zadłużenie miasta na koniec 2009 r. było umiarkowane i stanowiło 40 proc. dochodów bieżących. Wskaźnik spłaty długu wynosił ok. 5 lat, a nadwyżka operacyjna była ponad dwukrotnie wyższa niż obsługa zadłużenia. Jednak, w związku z prowadzonymi inwestycjami, w latach 2010-2011 zadłużenie miasta może wzrosnąć do ok. 60% dochodów bieżących. Zdaniem Fitch będzie rosło także ryzyko pośrednie w związku z inwestycjami realizowanymi przez spółki miejskie, co może wymagać wsparcia ze strony Miasta w formie dopłat do kapitału i/ lub poręczeń. Na koniec 2009 r. kwota poręczeń udzielonych przez Miasto wynosiła 43,8 mln zł, co stanowiło 12 proc. dochodów operacyjnych, z czego 32,7 mln zł dotyczyło spółki ZWiK.

Podatki stanowią 48 proc. dochodów bieżących Miasta. W 2009 r. wyniosły one 179,3 mln zł, z tego 59 mln zł stanowiły podatki lokalne. Miasto ma pewną elastyczność w zakresie zwiększenia dochodów z podatków (o ok. 14 mln zł), jeśli zdecyduje się podnieść stawki tych podatków, co jest jednak mało prawdopodobne w 2010 r., z powodu wyborów samorządowych. W kadencji 2006-2010 stawki podatków zostały nieznacznie podniesione w 2008 r. i 2009 r. W opinii Fitch wzrost dochodów podatkowych byłby korzystny dla budżetu Miasta z uwagi na realizację dużych inwestycji, częściowo finansowanych długiem.

Gospodarka Miasta jest dość dobrze rozwinięta i zdywersyfikowana. W 2009 r. dochody Zielonej Góry z podatków lokalnych wzrosły o 4,8 proc. pomimo spowolnienia gospodarczego. W związku z tym, że dochody podatkowe na mieszkańca są wyższe od średniej krajowej, Miasto jest zobowiązane do dokonywania wpłat do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej, w 2009 r. było to 6 mln zł.

 
Jak Fitch ocenia podmioty?
 
“Investment grade”

    * AAA: najlepsze firmy jakości, niezawodne i stabilne
    * AA: jakość spółek, nieco wyższym ryzykiem niż AAA
    * A: sytuacja gospodarcza może mieć wpływ na finanse
    * BBB: klasa średnich firm, które są zadowalające w tej chwili

Non-investment grade (znany również jako obligacje śmieciowe)

    * BB: bardziej podatne na zmiany w gospodarce
    * B: sytuacji finansowej różni się zauważalnie
    * CCC: obecnie zagrożenia i zależny od koniunktury swoich zobowiązań
    * CC: bardzo słaba, bardzo spekulacyjny obligacji
    * C: bardzo niepewne, być może w upadłości lub z dołu, ale w dalszym ciągu płacić na zobowiązania
    * D: nie wykonuje obowiązków i Fitch uważa, że będzie to na ogół domyślnie w większości lub wszystkich obowiązków,
    * NR: nie publicznie oceniony

 
Komentarz: Rating na poziomie BBB- jest powodem do zmartwień. Może się wydawać, że sytuacja budżetowa miasta jest dobra, ale w dalszej perspektywie nasze miasto może mieć kłopoty z utrzymaniem zagrożenie na obecnym poziomie. Dlaczego? Obecna ożywienie może być krótkotrwałe i słabe. Kryzys finansowy zamienia się w kryzys zadłużenia i deficytów. Z tym problemem mierzą się firmy, państwa oraz samorządy. Jeżeli basen będzie przynosił straty (większość basenów przynosi), a lokalni politycy i opinia publiczna nie pojmą, że trzeba zacisnąć pasa to poziom zadłużenia może wymknąć się spod kontroli. A jak widzimy na powyższej tabelce poniżej ratingu BBB są już tylko obligacje śmieciowe.

Autor: Źródło: UMZG, Karol Tokarczyk

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close