ZIELONA GÓRA:

Bicie, upokarzanie, krzyki za ścianą? Nie bądź bierny, zgłaszaj przemoc!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną „Widzę, słyszę, reaguję”. Apeluje tym samym o to, byśmy nie byli obojętni na akty przemocy. Jeśli jesteśmy jej świadkami, powinniśmy to zgłosić na policję oraz do instytucji pomocowych. Nie jest to donosicielstwo, ale wyraz troski o osobę, która doświadcza fizycznego lub psychicznego znęcania.

Reakcja na przemoc wobec drugiego człowieka to czytelny sygnał, że sprawca nie jest bezkarny – przypomina Bogdan Kowal, pracownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zielonogórskiego MOPS-u.

Widzę, słyszę, reaguję w taki sposób, żeby przerwać krąg przemocy, wyjść naprzeciw ofiarom, żeby sprawca nie czuł się bezkarny, żeby miał świadomość tego, że nie ma społecznego przyzwolenia na to, by krzywdzić drugą osobę.

W trakcie kampanii MOPS przypomina, z jakiego wsparcia mogą skorzystać osoby dotknięte przemocą. W biurze przy ulicy Dworcowej 31 bezpłatnych porad udzielają prawnicy, specjaliści terapii uzależnień i psychologowie.

Można również w siedzibie MOPS-u przy ulicy Długiej 13 skorzystać z pomocy systemowej obejmującej całą rodzinę. W naszym biurze ma swoją siedzibę również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której trafiają osoby ze środowisk, gdzie jest problem uzależnienia, problem alkoholu, ale również pojawia się problem przemocy. Wówczas Miejska Komisja zakłada Niebieską Kartę i osoba jest objęta już systemowo pomocą instytucji odpowiedzialnych za pomoc ofierze przemocy.

Kampania „Widzę, słyszę, reaguję” jest prezentowana w lokalnych stacjach radiowych i telewizji. Na zielonogórskim deptaku znajdują się natomiast plakaty z numerami telefonów do ośrodków, które pomagają ofiarom przemocy.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00