UCZELNIA:

Wydłuży się lista doktorów. Promocje naukowców na Uniwersytecie Zielonogórskim

W todze, birecie oraz w gronie rodzin i społeczności akademickiej będą świętować nowi doktorzy i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na uczelni odbędzie się uroczystość promowania kolejnych naukowców.

Dyplomy odbierze 4 doktorów habilitowanych i 29 doktorów m.in. z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału Matematyki i Ekonometrii oraz Wydziału Nauk Biologicznych. Osoby z oficjalnie przyznanymi stopniami naukowymi złożą także ślubowanie.

Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędą się 17 listopada o godzinie 12:00 w auli przy ulicy Podgórnej. Oprócz władz akademickich pojawią się na nich członkowie rodzin absolwentów.

Obecnie zielonogórska uczelnia ma 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora, m.in. w zakresie astronomii, inżynierii środowiska i literaturoznawstwa oraz 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Lista promowanych doktorów i doktorów habilitowanych znajduje się poniżej.

Lista osób do odbioru dyplomu

DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Dr hab. Andrzej Piotr Kisielewicz – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Podziały dychotomiczne i struktura teselacji przestrzeni R d kostką jednostkową

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 • prof. dr hab. Adam Idzik
 • prof. dr hab. Marek Golasiński
 1. Dr hab. Aneta Sikorska-Nowak – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Rozszerzenie dziedziny i klasy funkcji w równaniach różniczkowo-całkowych

Recenzenci:

 • dr hab. Dariusz Idczak
 • prof. dr hab. Jerzy Motyl
 • prof. dr hab. Wojciech Okrasiński

 

Stopień nadany przez Radę Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Dr hab. inż. Jacek Korentz – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
 • dr hab. inż.  Piotr Korzeniowski
 • prof. dr hab. inż. Maria Kamińska

 

Stopień nadany przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. Dr hab. Andrzej Gillmeister – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Między historiografią a historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jerzy Axer
 • prof. dr hab. Maria Dzielska
 • prof. dr hab. Violetta Julkowska

 

Lista osób do odbioru dyplomu

DOKTORSKIEGO

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr inż. Andrzej Czajkowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Fault tolerant control system design using dynamic neural networks

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Marcel Luzar – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Dynamic artificial neural networks in designing robust fault diagnosis systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ

 

 1. dr inż. Wojciech Rafajłowicz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Hybrydowe algorytmy optymalnego sterowania systemami całkowo algebraicznymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyn Styczeń

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. koresp. PAN

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Sławomir Chmielewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie osobliwości strukturalnych automatu Moore’a do redukcji zasobów sprzętowych PAL

Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kania

dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

 

 1. dr inż. Paweł Adam Dąbrowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Deployment Models of Graphical User Interface Elements Based on Stochastic Algorithms

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 1. dr inż. Ewa Maria Patalas – Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2

Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

 

 1. dr inż. Paweł Jarosław Błażejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Paweł Jarosław Błażejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

Rozprawa wyróżniona

 

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

 1. dr Joanna Anna Krasińska – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

prof. dr hab. Michał Kisielewicz

 

Stopnie nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 

 1. dr Dinh Quang Ho – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Magnetic filtering materials and methods of their use in wastewater treatment

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Jean B. Diatta

dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT

 

 1. dr Dibwe Musumbu – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Mixed light states dynamics on graphs

Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Paweł Kurzyński

dr hab. Jarosław Miszczak

 

 1. dr Łukasz Andrzej Rutkowski – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Nieliniowe równania fal na płytkich wodach

Promotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Srokowski

dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

 

 1. dr Thi Dung Nguyen – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Quantum correlations in systems with Kerr – like nonlinearities

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński

Recenzenci: doc. RNDr Jan Peřina Jr., Ph.D

dr hab. Radosław Szczęśniak

 

 1. dr Michał Wojciechowski – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Współzależności pomiędzy właściwościami magnetycznymi i elektronowymi w układach molekularnych zawierających jony metali przejściowych

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jan Kamieniarz

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Stanisław Jezierski

dr hab. Małgorzata Agnieszka Samsel-Czekała

 

 1. dr Anna Maria Studzińska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Różniczkowo rotujące gwiazdy neutronowe

Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Biesiada

prof. dr hab. Tomasz Bulik

 

 1. dr Dariusz Mirosław Woźniak – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Dynamiczne własności kwantowych układów spinowych z przerwą Haldane’a w formalizmie MPS (Matrix Product States)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański

prof. dr hab. Wiesław Leoński

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 

 1. dr Agata Miżdal-Karmelita – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na terenie Górnych Łużyc

od początku XVI w. do połowy XX w.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski

prof. dr hab. Joachim Zdrenka

 

 1. dr Katarzyna Kornak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Cechy wewnętrzne dokumentów książąt meklemburskich

(do 1329 roku)

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ

 

 1. dr Sylwester Woźniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Kościół grekokatolicki w zachodniej Polsce po II wojnie światowej

Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Roman Drozd

dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

 

 1. dr Wojciech Dajewski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Porozumienie Centrum 1990-2000

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Czesław Osękowski

 

 1. dr Wiktor Jan Krajniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

dr hab. Tomasz Nodzyński

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr Krystian Saja – Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Postacie monstrualne w literaturze XIX wieku. Studium przypadku na podstawie Draculi Brama Stokera

Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM

dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

 

 1. dr Jeremy Pomeroy – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Edukacja z zakresu wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX wieku

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Wojdon

dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ

 

 1. dr Grzegorz Biszczanik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Symbolika propagandy wojennej w ikonografii kart pocztowych 1914-1918

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Recenzenci:

dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ

dr hab. Zbigniew Bujkiewicz

 

 1. dr Juliusz Sikorski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Stosunki państwo-Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956

Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

 1. dr Alicja Ostrowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów w kontekście wybranych warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzanna Magda- Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, prof. UZ

prof. dr hab. Stanisław Popek

 

 1. dr Mariusz Pacholak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wartość sprawiedliwości w teoriach edukacyjnych i praktyce szkolnej

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

Recenzenci:

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 

 1. dr Anna Bronowska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie nanosrebra na środowisko wodne ze szczególnym uwzględnieniem srebra koloidalnego w produkcji rybackiej

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. UPWr

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

 

 1. dr Ireneusz Paweł Kaługa – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Struktura środowiskowa terytoriów gniazdowych, a parametry rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach wschodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Winiecki

dr hab. Piotr Profus, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN

 

 1. dr Mieczysław Landowski – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych Polski i Niemiec w świetle wybranych czynników środowiskowo-społecznych

Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Malinowski

dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Tagi
Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close