UCZELNIA:

Wydłuży się lista doktorów. Promocje naukowców na Uniwersytecie Zielonogórskim

W todze, birecie oraz w gronie rodzin i społeczności akademickiej będą świętować nowi doktorzy i doktorzy habilitowani Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na uczelni odbędzie się uroczystość promowania kolejnych naukowców.

Dyplomy odbierze 4 doktorów habilitowanych i 29 doktorów m.in. z Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału Matematyki i Ekonometrii oraz Wydziału Nauk Biologicznych. Osoby z oficjalnie przyznanymi stopniami naukowymi złożą także ślubowanie.

Promocje doktorskie i habilitacyjne na Uniwersytecie Zielonogórskim odbędą się 17 listopada o godzinie 12:00 w auli przy ulicy Podgórnej. Oprócz władz akademickich pojawią się na nich członkowie rodzin absolwentów.

Obecnie zielonogórska uczelnia ma 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora, m.in. w zakresie astronomii, inżynierii środowiska i literaturoznawstwa oraz 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Lista promowanych doktorów i doktorów habilitowanych znajduje się poniżej.

Lista osób do odbioru dyplomu

DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Dr hab. Andrzej Piotr Kisielewicz – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Podziały dychotomiczne i struktura teselacji przestrzeni R d kostką jednostkową

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tomasz Łuczak
 • prof. dr hab. Adam Idzik
 • prof. dr hab. Marek Golasiński
 1. Dr hab. Aneta Sikorska-Nowak – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Rozszerzenie dziedziny i klasy funkcji w równaniach różniczkowo-całkowych

Recenzenci:

 • dr hab. Dariusz Idczak
 • prof. dr hab. Jerzy Motyl
 • prof. dr hab. Wojciech Okrasiński

 

Stopień nadany przez Radę Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Dr hab. inż. Jacek Korentz – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
 • dr hab. inż.  Piotr Korzeniowski
 • prof. dr hab. inż. Maria Kamińska

 

Stopień nadany przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. Dr hab. Andrzej Gillmeister – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Między historiografią a historiozofią. Tadeusza Zielińskiego wizja religii rzymskiej

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jerzy Axer
 • prof. dr hab. Maria Dzielska
 • prof. dr hab. Violetta Julkowska

 

Lista osób do odbioru dyplomu

DOKTORSKIEGO

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr inż. Andrzej Czajkowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Fault tolerant control system design using dynamic neural networks

Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

dr hab. inż. Wojciech Paszke, prof. UZ

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Marcel Luzar – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Dynamic artificial neural networks in designing robust fault diagnosis systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz

dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ

 

 1. dr inż. Wojciech Rafajłowicz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Hybrydowe algorytmy optymalnego sterowania systemami całkowo algebraicznymi

Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyn Styczeń

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski, czł. koresp. PAN

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Sławomir Chmielewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Wykorzystanie osobliwości strukturalnych automatu Moore’a do redukcji zasobów sprzętowych PAL

Promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kania

dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

 

 1. dr inż. Paweł Adam Dąbrowski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie informatyka

Tytuł rozprawy: Deployment Models of Graphical User Interface Elements Based on Stochastic Algorithms

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 

 1. dr inż. Ewa Maria Patalas – Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Efektywność przejść dla zwierząt w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie autostrady A2

Promotor: dr hab. inż. Adam Wysokowski prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

 

 1. dr inż. Paweł Jarosław Błażejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr inż. Paweł Jarosław Błażejewski – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Nośność wyboczeniowa stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr

dr hab. inż. Maciej Szumigała, prof. PP

Rozprawa wyróżniona

 

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 

 1. dr Joanna Anna Krasińska – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Istnienie i własności rozwiązań rozmytych równań stochastycznych względem semimartyngału

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk

prof. dr hab. Michał Kisielewicz

 

Stopnie nadany uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 

 1. dr Dinh Quang Ho – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Magnetic filtering materials and methods of their use in wastewater treatment

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci: prof. dr hab. Jean B. Diatta

dr hab. Janusz Typek, prof. ZUT

 

 1. dr Dibwe Musumbu – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Mixed light states dynamics on graphs

Promotor: dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Paweł Kurzyński

dr hab. Jarosław Miszczak

 

 1. dr Łukasz Andrzej Rutkowski – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Nieliniowe równania fal na płytkich wodach

Promotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Srokowski

dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ

 

 1. dr Thi Dung Nguyen – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Quantum correlations in systems with Kerr – like nonlinearities

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Leoński

Recenzenci: doc. RNDr Jan Peřina Jr., Ph.D

dr hab. Radosław Szczęśniak

 

 1. dr Michał Wojciechowski – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Współzależności pomiędzy właściwościami magnetycznymi i elektronowymi w układach molekularnych zawierających jony metali przejściowych

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Jan Kamieniarz

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Stanisław Jezierski

dr hab. Małgorzata Agnieszka Samsel-Czekała

 

 1. dr Anna Maria Studzińska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Różniczkowo rotujące gwiazdy neutronowe

Promotor: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Biesiada

prof. dr hab. Tomasz Bulik

 

 1. dr Dariusz Mirosław Woźniak – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Dynamiczne własności kwantowych układów spinowych z przerwą Haldane’a w formalizmie MPS (Matrix Product States)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Domański

prof. dr hab. Wiesław Leoński

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 

 1. dr Agata Miżdal-Karmelita – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Ewolucja pisma neogotyckiego na terenie Górnych Łużyc

od początku XVI w. do połowy XX w.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski

prof. dr hab. Joachim Zdrenka

 

 1. dr Katarzyna Kornak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Cechy wewnętrzne dokumentów książąt meklemburskich

(do 1329 roku)

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Wałkówski

dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ

 

 1. dr Sylwester Woźniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Kościół grekokatolicki w zachodniej Polsce po II wojnie światowej

Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Roman Drozd

dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

 

 1. dr Wojciech Dajewski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Porozumienie Centrum 1990-2000

Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Czesław Osękowski

 

 1. dr Wiktor Jan Krajniak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Rozwój energetyki wodnej na rzece Bóbr w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

dr hab. Tomasz Nodzyński

Rozprawa wyróżniona

 

 1. dr Krystian Saja – Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Postacie monstrualne w literaturze XIX wieku. Studium przypadku na podstawie Draculi Brama Stokera

Promotor: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM

dr hab. Jolanta Pasterska, prof. UR

 

 1. dr Jeremy Pomeroy – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Edukacja z zakresu wiedzy o społeczeństwie (Social Studies) w stanie Wirginia Zachodnia w drugiej połowie XX wieku

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Joanna Wojdon

dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ

 

 1. dr Grzegorz Biszczanik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Symbolika propagandy wojennej w ikonografii kart pocztowych 1914-1918

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Recenzenci:

dr hab. Piotr Biliński, prof. UJ

dr hab. Zbigniew Bujkiewicz

 

 1. dr Juliusz Sikorski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Stosunki państwo-Kościół na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956

Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 

 1. dr Alicja Ostrowska – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Orientacje życiowe twórczych i odtwórczych gimnazjalistów w kontekście wybranych warunków społecznych ich rodzin

Promotor: dr hab. Marzanna Magda- Adamowicz, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Ewa Pasterniak- Kobyłecka, prof. UZ

prof. dr hab. Stanisław Popek

 

 1. dr Mariusz Pacholak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Wartość sprawiedliwości w teoriach edukacyjnych i praktyce szkolnej

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Pasterniak

Recenzenci:

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ

dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. UAM

 

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 

 1. dr Anna Bronowska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie ochrona środowiska

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie nanosrebra na środowisko wodne ze szczególnym uwzględnieniem srebra koloidalnego w produkcji rybackiej

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Polechoński, prof. UPWr

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki

prof. dr hab. inż. Tomasz Heese

 

 1. dr Ireneusz Paweł Kaługa – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Struktura środowiskowa terytoriów gniazdowych, a parametry rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach wschodniej Polski

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Winiecki

dr hab. Piotr Profus, prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN

 

 1. dr Mieczysław Landowski – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Zróżnicowanie rozwoju biologicznego i sprawności fizycznej młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych Polski i Niemiec w świetle wybranych czynników środowiskowo-społecznych

Promotor: dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Malinowski

dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: