UCZELNIA:

Wybory w Niemczech oczami politologów

We wrześniu w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne. Najwięcej miejsc w Bundestagu zdobyła koalicja CDU/CSU, której liderką jest Angela Merkel. Dokonaniom kanclerz Niemiec, a także partiom opozycyjnym i niemieckiemu systemowi partyjnemu po 1990 roku będą się przyglądać uczestnicy konferencji „Niemcy po wyborach. Bilans zysków i strat”.

Mowa będzie również o tym, jak niemiecka polityka wpływa na mniejszość niemiecką w Polsce. Omówiony zostanie m.in. wizerunek partii politycznych w powiecie opolskim. Obrady będą dotyczyć także państw sąsiadujących z Niemcami: Polski i Czech.

Organizatorem spotkania jest Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozpocznie się ono 16 listopada o 14:00 w auli C na kampusie B uczelni. Potrwa do 17 listopada do 15:00. Program konferencji – poniżej.

Program konferencji

Czwartek 16 XI, aula C

14.00-14.30 Przywitanie uczestników

Dziekan WH UZ dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Dyrektor IP UZ dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ

Przedstawiciele sekcji partie i systemy partyjne dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, dr Maria Wincławska (UMK)

Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak

14.30-16.00 Panel otwarty: Scenariusze polityki niemieckiej po wyborach.

Uczestnicy:

Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UAM)

Dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ

Martin Gorholt

Moderator:

Dr Aleksandra Kruk (UZ)

16.00-16.15 przerwa kawowa

16.15-17.45  II Wpływ wyborów na zmiany polityki RFN (sala 108)

Prof. zw. dr hab. Wiesław Hładkiewicz (UZ), Angela Merkel-meandry dokonań
Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel (UZ), Bilans polityki europejskiej Niemiec pod rządami Angeli Merkel (2015-2017)
Dr hab. Andrzej Michalak (UWM), Ewolucja ideowa CDU na przełomie XX i XXI wieku

16.15-17.45 Obrady sekcji Partie i systemy partyjne (aula C)

Dr Dominik Szczepański  (UR), Rola partii politycznych w procesie tworzenia Konstytucji RP
Dr hab. Łukasz Tomczak, prof. US (US), Problemy członkostwa w polskich partiach politycznych
Dr hab. Anna Pacześniak (UWr), Członkowie polskich partii politycznych w percepcji elit partyjnych
Dr Maria Wincławska  (UMK), Dlaczego ludzie zapisują się do partii i co w nich robią? Członkowie wybranych polskich partii politycznych

17.45-18.00 przerwa kawowa

18.00-19.00  Prof. dr hab. Czesław Osękowski (UZ)

Sąsiedztwo i transgraniczne stosunki polsko-niemieckie w XX i XXI wieku

19.00 Przejazd autokarem do hotelu i uroczysta kolacja

Piątek  17 XI

9.00-10.30 Rola partii politycznych w wyborach do Bundestagu (sala 108)

  • Dr Agnieszka Bielawska (UAM), Program wyborczy niemieckiej chadecji a wyniki wyborów do Bundestagu w 2017 roku
  • Dr Piotr Kubiak (IZ), Wybory do Bundestagu XIX kadencji a przeobrażenia niemieckiego systemu partyjnego po 1990 r.
  • Dr Marcin Tujdowski (IZ), Alternatywa dla Niemiec (AfD)  fenomen niemieckiej sceny politycznej

9.00-10.30  Obrady sekcji Partie i systemy partyjne (aula C)

Dr Błażej Choroś (UO), Zaufanie do liderów i instytucji partyjnych. Wokół sporu o personalizację
Dr Maciej Hartliński  (UWM), Demokracja bezpośrednia jako narzędzie partii politycznych w Polsce
Dr Wojciech Rafałowski (UW), Uczciwi, kompetentni, zjednoczeni. Kiedy partie stawiają na kreowanie wizerunku kosztem prezentacji programu
Dr Ewa Skrabacz (UO), Skuteczność kontroli systemu finansowania partii politycznych w Polsce

10.30-10.45 I przerwa kawowa

10.45-12.15  Rola kobiet w wyborach do Bundestagu (sala 108)

Dr Agnieszka Opalińska (UZ), Joachim Gauck-strażnik wolności
Dr Joanna Trajman (UWr), Kwestie kobiece w programach wyborczych głównych partii w wyborach do Bundestagu w 2017
Mgr Marlena Piotrowska  (UWr), Ścieżki kariery prowadzące kobiety do przywództwa politycznego na przykładzie CDU/CSU w Niemczech (1990-2017)

10.45-12.15 Obrady sekcji partie i systemy partyjne (aula C)

Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. UW (UW), Nowe ugrupowania polityczne na scenie politycznej Słowenii
Dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK (UMK), Bezideowość i pseudoideowość partii politycznych jako efekt przemian społecznych w Republice Czeskiej
Dr Justyna Miecznikowska  (UW)       Zmiany na austriackiej scenie politycznej – odnowione oblicze Austriackiej Partii Ludowej – fenomen Sebastiana Kurza

12.15 -12.30 II przerwa kawowa

12.30-14.00 III  Polityki sektorowe w wyborach do Bundestagu (sala 108)

  • Dr hab. Beata Molo (KA im. AFM), Polityka energetyczna w programach wyborczych partii politycznych w 2017 r. – kontynuacja czy zmiana?
  • Dr Helena Wyligała (DSW), Ocena działań rządu A. Merkel w zakresie międzynarodowej ochrony środowiska w latach 2013-2017
  • Mgr inż. Bernard Gaida, Sytuacja Mniejszości Niemieckiej w 25 lat po podpisaniu „Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”
  • Mgr Jakub Wieszczak (UWr), Wizerunek niemieckich partii politycznych w oczach mniejszości niemieckiej w Polsce. Analiza na przykładzie powiatu opolskiego

12.30-14.00 Obrady sekcji partie i systemy partyjne (aula C)

Dr Katarzyna Zawadzka (US), Partie polityczne wobec walki o prawa kobiet w Polsce
Dr Tomasz Koziełło (UR), Polityka III Rzeczypospolitej jako przejaw antypolskiej działalności elit politycznych w myśli politycznej Ligi Polskich Rodzin
Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK, Orientacja prospektywna w refleksji i działaniach polskich partii politycznych XXI wieku

14.00-15.00 obiad

15.00 Podsumowanie konferencji (aula C)

Zobacz więcej
Back to top button
X