UCZELNIA:

Wspólnymi siłami przeciw powodzi. UZ i instytut z Frankfurtu kontynuują współpracę

Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z międzynarodowymi ośrodkami naukowo-badawczymi nie jest nowością. Czasem wymaga jednak poszerzenia, jak w przypadku działań z IHP – Instytutem dla Innowacyjnej Mikroelektroniki z Frankfurtu nad Odrą. Zielonogórska uczelnia i placówka z Niemiec zrealizują projekt „Smart River”– system monitorowania Odry po obu stronach granicy.

Badacze chcą wykorzystać systemy pomiarowe do wsparcia ochrony przeciwpowodziowej dla mieszkańców w rejonie Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

W tym projekcie mamy taki cel, żeby zrealizować system, który będzie monitorował Odrę i informował społeczeństwo oraz odpowiednie służby o sytuacjach kryzysowych albo wyjątkowych. Dzięki temu będzie możliwa skoordynowana reakcja na te sytuacje po obu stronach Odry.Krzysztof Piotrowski

Projekt „Smart River” jest wart ponad milion euro. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie realizowany do czerwca 2022 roku.

Uniwersytet Zielonogórski i IHP utworzą też tzw. „wspólne laboratorium”. Określenie to trzeba wziąć w cudzysłów, bo nie chodzi o obiekt do prowadzenia badań, ale możliwość wzajemnego korzystania ze swojej bazy badawczej – tłumaczy Ryszard Rybski, dyrektor Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To jest takie przedsięwzięcie, które nie musi kojarzyć się z konkretnym laboratorium, natomiast pozwala nam wspólnie korzystać z infrastruktury badawczej jednej i drugiej strony. Powołuje się kierownika naukowego ze strony IHP – to będzie pan doktor Piotrowski. Ze strony UZ będę ja. To mocuje nas wzajemnie w tej strukturze – ja mam pewne kompetencje w tamtym instytucie, a pan Piotrowski na Uniwersytecie Zielonogórskim. IHP ma takie rozwiązania z kilkoma uczelniami w Niemczech, na pewno też z Politechniką Poznańską.Ryszard Rybski

Krzysztof Piotrowski dodał, że jest to ukoronowanie dotychczasowej, trzyletniej współpracy. W jej ramach studenci uczelni mogli już np. odbywać praktyki w IHP.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00