UCZELNIA:

Wojewoda odznaczył pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego

Rok 2017 z pewnością będą dobrze wspominać wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wojewoda lubuski, Władysław Dajczak wręczył im odznaczenia państwowe i resortowe.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymały mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony i prof. Iwona Wiśniewska-Salamon. 14 pracowników naukowo-dydaktycznych odznaczono natomiast złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę. Trafiły one m.in. do prof. Tadeusza Bilińskiego, mgr. inż. Zdzisława Wałęgi i mgr inż. Alicji Orzeszko.

24 wykładowcom przyznano z kolei Medale Edukacji Narodowej. W ten sposób uhonorowane zostały takie osoby, jak dr Aleksandra Urban-Podolan, prof. Piotr Godlewski oraz prof. Jerzy Leszkowicz-Baczyński.

Ponadto Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Lubuskiego” otrzymała prof. Magdalena Graczyk, prorektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ds. jakości kształcenia.

Uroczystość wręczenia odznaczeń była połączona ze spotkaniem opłatkowym. Uczestniczył w nim biskup Stefan Regmunt, duszpasterz akademicki ks. Mariusz Jagielski, władze miasta i województwa.

NAGRODZENI PRACOWNICY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały:
1. mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony
2. dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, prof. UZ

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
1. mgr Lilianna Moroz-Kozik
2. prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
3. mgr Aleksandra Dachtera
4. mgr Władysław Leśniak
5. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ
6. dr Andrzej Mroczkowski
7. dr Włodzimierz Papla
8. dr Janina Wallis
9. mgr inż. Zdzisław Wałęga

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:
1. dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
2. prof. dr hab. Leszek Belzyt
3. mgr inż. Alicja Orzeszko
4. dr inż. Barbara Walczak

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczona zostaje mgr Anna Leszko.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
1. dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ
2. prof. dr hab. Dariusz Dolański
3. prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
4. dr Dorota Angutek
5. dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
6. dr Nel Bielniak
7. mgr Witold Kędziora
8. dr Aneta Klementowska
9. dr Iwona Kopaczyńska
10. dr Witold Kowalski
11. prof. dr hab. Lidia Latanowicz
12. dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
13. dr inż. Patrycja Łychmus
14. dr Marta Moczulska
15. dr Małgorzata Olejarz
16. dr Maria Paszkowicz
17. dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
18. dr Bartosz Seiler
19. dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
20. dr Ewa Sobolewska-Poniedziałek
21. dr Elżbieta Turska
22. dr Aleksandra Urban-Podolan
23. dr Jarosław Wagner
24. dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00