UCZELNIA:

UZ ma kolejnych profesorów

Wiesław Leoński otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych, natomiast Andrzej Obuchowicz – tytuł profesora nauk technicznych.

Prof. Wiesław Leoński studia magisterskie ukończył na Wydziale Fizyki i Matematyki (później Wydział Fizyki) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał stopnie naukowe doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych. W latach 1984-2009 pracował na Wydziale Fizyki UAM w Zakładzie Optyki Nieliniowej. W roku 2009 został zatrudniony w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje tam, założonym z jego inicjatywy, Zakładem Optyki i Inżynierii Kwantowej.

Jest autorem oraz współautorem ponad 230 doniesień naukowych, w tym ok. 100 artykułów w czasopismach o cyrkulacji międzynarodowej i rozdziałów w anglojęzycznych monografiach naukowych (73 prace indeksowane w bazie Web of Science, tzw. indeks Hirscha wg tej bazy wynosi 17) oraz komunikatów na konferencjach międzynarodowych. Współautorami jego prac są badacze nie tylko z Polski, ale też z Czech, Australii, Japonii, Chin oraz Wielkiej Brytanii. Jest również edytorem monografii Physics and applications I: Quantum optics wydanej przez Oficynę Wydawniczą UZ. Prof. Leoński jest recenzentem takich czasopism jak: Physical Review Letters, Physical Review, New Journal of Physics, Optics Communications, International Journal of Quantum Information, Physica A oraz D, Journal of Physics B oraz D i innych.

Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Oksfordzie i w Imperial College of Science and Technology w Londynie oraz w Międzynarodowym Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście. Odbył wielokrotne wizyty o charakterze naukowym w Joint Laboratory of Optics of Palacky University and Academy of Sciences of Czech Republic w Ołomuńcu. Jeśli idzie o te ostatnie, to prof. Leoński jest inicjatorem stale rozwijanej, niezwykle owocnej współpracy naukowej pomiędzy tamtą jednostką badawczą i Instytutem Fizyki UZ.

Prof. Leoński należy do American Physical Society, Optical Society of America, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Oxford University Society.

Prof. Andrzej Obuchowicz jest zielonogórzaninem (ur. 1963), absolwentem Szkoły Podstawowej nr 15 i Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zielonej Górze. Jest wychowankiem Klubu Młodych Matematyków „Pitagoras”. W roku 1987 ukończył studia na kierunku fizyka stosowana na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, stopień doktora fizyki uzyskał w roku 1992 w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki — optymalizacja globalna i diagnostyka techniczna — otrzymał na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w roku 2004.

Prof. Andrzej Obuchowicz jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej i WSI) od 1992 r. W latach 2005–2008 był prodziekanem ds. rozwoju tegoż wydziału. W latach 2005–2012 był kierownikiem studiów doktoranckich w dyscyplinach informatyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka. W latach 2005–2008 był członkiem Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Jest sekretarzem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego (od 1994 r.), członkiem IEEE Computer Science Society (od 2008), Komitetu Automatyki i Informatyki (wcześniej Cybernetyki Technicznej) PAN oddział w Poznaniu (od 2007). Aktualnie od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ.

Zainteresowania badawcze prof. Andrzeja Obuchowicza lokalizują się na pograniczu automatyki i informatyki. W ostatnich latach badał, wraz z zespołem, możliwości budowy automatycznego systemu diagnostycznego nowotworu piersi bazując na obrazach mikroskopowych materiału pozyskanego za pomocą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej. Jest autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowych, w tym 3 monografii, 35 artykułów w czasopismach (19 na liście filadelfijskiej), ponad 25 rozdziałów w wydawnictwach zwartych. Był wykonawcą lub kierował licznymi pracami w ramach grantów finansowanych przez Unię Europejską, NCN i KBN. Był promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich, w tym dwóch z wyróżnieniem, recenzentem w licznych przewodach habilitacyjnych i doktorskich z dyscyplin informatyka, automatyka i robotyka, a także elektrotechnika.

Prof. Andrzej Obuchowicz jest silnie zaangażowany w proces dydaktyczny na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji UZ. W latach 2005-2012 był opiekunem merytorycznym kierunku informatyka. Kierunek ten uzyskał akredytację z wyróżnieniem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jako jeden z 7 wydziałów w Polsce na około 130 prowadzących ten kierunek. Był promotorem ponad 130 prac magisterskich i inżynierskich na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, elektrotechnika, oraz inżynieria biomedyczna. Jest wykładowcą z zakresu m.in. algorytmów i struktur danych, teoretycznych podstaw informatyki, metod sztucznej inteligencji, metod numerycznych, metod optymalizacji, zaawansowanych technik adaptacji i optymalizacji.

Autor: Paweł Hekman

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close