LUBUSKIE:UCZELNIA:

Trwa sezon na stypendia. Przyznaje je też marszałek województwa

Urząd marszałkowski przypomina studentom o stypendiach motywujących i przedsiębiorczych. Jeszcze przez nieco ponad tydzień będą przyjmowane wnioski o tę pomoc materialną.

Stypendium motywujące przysługuje od pierwszego roku studiów. Jest przyznawane osobom, które studiują kierunki z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych i ekonomicznych. Może to być np. automatyka i robotyka, informatyka, inżynieria danych, ekonomia, logistyka i biotechnologia. Warunkiem otrzymania pomocy materialnej jest również wysoka średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów ścisłych na świadectwie ukończenia szkoły średniej i co najmniej 60% punktów na maturze.

O stypendium przedsiębiorcze na rozpoczęcie działalności gospodarczej można natomiast starać się na studiach magisterskich. Wymaga to przedstawienia biznesplanu, charakterystyki działalności i kopii dowodu rejestracji działalności gospodarczej.

Stypendium motywujące jest przyznawane na 9 miesięcy, czyli od 1 października do 30 czerwca. Jego wysokość to maksymalnie 1000 złotych miesięcznie. Stypendium przedsiębiorcze jest natomiast jednorazowe i wynosi 5 tysięcy złotych.

Wnioski można złożyć do 15 października w urzędzie marszałkowskim. W poprzednim roku akademickim stypendia przyznano 49 studentom.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X