UCZELNIA:

Szpital nie tylko dla medyków. Praktykantem może być nawet ekonomista!

Po roku starań indywidualne praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim stały się faktem. Porozumienie o ich realizacji podpisali wraz z prezesem lecznicy przedstawiciele zielonogórskiej uczelni: prorektor ds. studenckich Wojciech Strzyżewski i kierownik Biura Karier Lilia Smoła. Jakie ma to następstwa dla studentów?

Praktyczne zajęcia w szpitalu będą możliwe dla studentów wszystkich wydziałów. Studenci zrealizują je indywidualnie, co oznacza, że mogą decydować o tym, czym będą się zajmować w ich trakcie i odbyć je zarówno w wakacje, jak i w roku akademickim.

Dlaczego nie mogliby pójść na praktykę na przykład studenci logistyki, ekonomii, filologii polskiej czy studentki nauczania początkowego, które będą mogły pomóc zająć się małymi dziećmi? Byłoby świetnie, gdyby ktoś mógł na przykład poczytać choremu dziecku bajkę. Oczywiście student nie zajmowałby się tylko czytaniem bajek. Przy praktyce indywidualnej może sam sobie wymyślić, co chciałby robić na tym oddziale. Na stronie Biura Karier mamy wypisane działy, w których można odbyć praktykę w naszym szpitalu.Lilia Smoła, kierownik Biura Karier UZ

W szpitalu miejsce znajdzie się m.in. w Dziale Księgowości i Płac, Dziale Zarządzania Jakością czy Dziale Informatyki. Jest to więc możliwość zdobycia doświadczenia nie tylko na salach z pacjentami. Z dodatkowych praktyk mogą też jednak skorzystać studenci kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa. Takie zajęcia mogą być uznane również jako praktyki obowiązkowe.

Czasem jest tak, że student wybiera sobie praktykę indywidualną, ale jest ona zgodna z kierunkiem studiów. Wtedy może starać się o to, by ta praktyka została zaliczona w poczet praktyki obowiązkowej. Może być taka sytuacja, że ktoś ma na przykład praktyki obowiązkowe we wrześniu, a chciałby we wrześniu popracować za granicą. Może tę praktykę zrobić wcześniej w ramach praktyk indywidualnych i otrzymać zaliczenie ich jako praktyki obowiązkowej. Taka praktyka indywidualna może być też wpisana do indeksu albo w suplement do dyplomu.Lilia Smoła

Warunkiem ubiegania się o praktyki jest wypełnienie podania o praktykę indywidualną. W porozumieniu z pracodawcą student powinien natomiast przygotować umowę praktyki oraz jej instrukcję, która określa zakres obowiązków. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie Biura Karier. Wypełnione trzeba dostarczyć osobiście (al. Wojska Polskiego 69, budynek A-16, pokój 405R-406R – prawa strona budynku).

Dobrze też wykupić wcześniej ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składka wynosi 20 lub 35 złotych. Kwota zależy od okresu i wybranej opcji ubezpieczenia.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X