UCZELNIA:

Stypendia ministra dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Troje studentów naszej uczelni otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki. Wyróżnieni zostali: Weronika Dobrowolska, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku malarstwo, Maciej Koszorek, student III roku logistyki oraz Eryk Wacka, student IV roku kierunku lekarskiego.

Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek przyznał w sumie 362 stypendia sportowe, naukowe i artystyczne. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł. O naszych nagrodzonych przeczytacie poniżej.

Weronika Dobrowolska – udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jej  prace ukazały się w takich magazynach jak Zeszyty Komiksowe, czy w antologiach: Darmozine i Babski Zine wydawanych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

Ostatnie wystawy:

Volcano (styczeń – luty 2021) – wystawa autorska. Specjalna wersja pandemiczna do oglądania w witrynie galerii PWW w Zielonej Górze.

4 Design Days 2020 (luty 2020);

Regał – Spotkanie z książką autorską (styczeń 2020);

Wystawa Grupy Grafiki Komiksowej (czerwiec 2019);

Książka i ilustracja – wystawa prac studentów pracowni 201 (kwiecień 2019);

Dialog – wystawa wykładowców i studentów ISW w Cieszynie (kwiecień 2019);

Pluralador – Wystawa prac dyplomowych studentów Instytutu Sztuk Wizualnych (styczeń 2019);

Kilkukrotna Stypendystka stypendium Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego i stypendium 100 na 100 przyznawanego przez Fundację Lotto.

Maciej Koszorek – na swoim koncie ma 3 publikacje naukowe. Jest współautorem dwóch artykułów: Brexit a funkcjonowanie łańcuchów dostaw brytyjskich przedsiębiorstw, który został opublikowany w monografii naukowej Systemy logistyczne w gospodarowaniu – nowe trendy i kierunki zmian (Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk) oraz Selected logistics processes in the flow of perishable products opublikowanego w czasopiśmie Acta Logistica. Jako samodzielny autor napisał artykuł zatytułowany Wykorzystanie dronów w polskim systemie krwiodawstwa, który ukazał się w monografii TRANSPORT TOWARÓW I OSÓB – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość (Wydawnictwo SGGW).

Eryk Wacka –otrzymał stypendium za osiągnięcia naukowe:

REFERATY NA KONFERENCJACH:

  1. Neopteryna jako marker przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych, 30.11.2019, Zielona Góra
  2. Komórki progenitorowe jako nowy marker funkcji endotelium w ocenie przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych, Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, 31.05.2020, Szczecin
  3. Zespół Lemirre’a – typowy obraz kliniczny, rzadki patogen, trudne rozpoznanie – opis przypadku, Konferencja Studentów Uczelni Medycznych, 31.05.2020, Szczecin
  4. Intermittent hypoxic exposure reduces a risk of aspetic vascular inflammation, Digital International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2020, 4.06.2020, Groningen (Niderlandy)
  5. Neopterin as a diagnostic biomarker of chronic lower limb ischemia, Digital International Student Congress Of (bio)Medical Sciences 2020, 4.06.2020, Groningen (Niderlandy)
Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X