UCZELNIA:

Samorząd Studentów UZ opublikował wyniki wyborów

PARLAMENT STUDENCKI

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA (3 mandaty)
  Burda Michał LUZ/UZeciak liczba głosów 270 mandat
  Gaweł Ewelina niezrzeszona liczba głosów 101 brak mandatu
  Gawron Maciej LUZ/Eko-Zarządzanie liczba głosów 200 mandat
  Muzyka Tomasz niezrzeszony liczba głosów 46 brak mandatu
  Osowiec Weronika niezrzeszona liczba głosów 72 brak mandatu
  Skubis Katarzyna niezrzeszona liczba głosów 36 brak mandatu
  Słonimiec Justyna LUZ/Eko-Zarządzanie liczba głosów 135 mandat
  Urbański Bartosz AEGEE-Zielona Góra liczba głosów 92 brak mandatu
  Woźnica Kamil LUZ liczba głosów 88 brak mandatu
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (2 mandaty)
  Czech Konrad LUZ/FantASIC liczba głosów 267 mandat
  Klinikowski Mariusz UZ.NET liczba głosów 68 brak mandatu
  Piątkowska Angelika Maria UZ.NET liczba głosów 81 brak mandatu
  Pytlowany Marta FantASIC liczba głosów 146 mandat
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (2 mandaty)
  Bratuś Miłosz niezrzeszony liczba głosów 122 mandat
  Kozłowski Rafał niezrzeszony liczba głosów 101 brak mandatu
  Sudorowski Bartosz LUZ/AEGEE-Zielona Góra liczba głosów 274 mandat
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (2 mandaty)
  Belkiewicz Dawid niezrzeszony liczba głosów 52 brak mandatu
  Bryk Tomasz LUZ/Solum et Universum liczba głosów 324 mandat
  Komarnicki Dawid SKAMIENIALI liczba głosów 36 brak mandatu
  Olejniczak Karolina niezrzeszona liczba głosów 54 brak mandatu
  Szumańska Aleksandra SKAMIENIALI liczba głosów 42 brak mandatu
  Załucka Katarzyna LUZ/ AEGEE-Zielona Góra liczba głosów 255 mandat
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (1 mandat)
  Karolak Jakub niezrzeszony liczba głosów 59 brak mandatu
  Pacuła Rafał mUZg liczba głosów 90 brak mandatu
  Woźnica Kamil LUZ/ Nowoczesne zarządzanie produkcją UZ liczba głosów 226 mandat
WYDZIAŁ MECHANICZNY (2 mandaty)
  Kozak Joanna AZM liczba głosów 98 brak mandatu
  Malawko Agnieszka LUZ/ FantASIC liczba głosów 246 mandat
  Urbański Kamil LUZ/ Solum et Universum liczba głosów 314 mandat
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (3 mandatów)
  Gryncewicz Grzegorz LUZ/NZS liczba głosów 245 mandat
  Marciniak Katarzyna Eko-Zarządzanie liczba głosów 64 brak mandatu
  Nowak Marcin LUZ/ NZS liczba głosów 239 mandat
  Sobański Sławomir KNKW liczba głosów 45 brak mandatu
  Szymański Piotr Jan niezrzeszony liczba głosów 49 brak mandatu
  Urbaniak Patrycja niezrzeszona liczba głosów 143 mandat
  Woźniak Kinga niezrzeszona liczba głosów 75 brak mandatu

 

KOMISJA REWIZYJNA I SĄDY KOLEŻEŃSKIE

KOMISJA REWIZYJNA (3 mandaty)
  Makowiecki Paweł Solum et Universum liczba głosów 176 mandat
  Marucha Ewelina NZS liczba głosów 182 mandat
  Nowak Przemysław NZS liczba głosów 204 mandat
  Sobański Sławomir KNKW liczba głosów 137 brak mandatu
STUDENCKI SĄD KOLEŻEŃSKI (3 mandaty)
 
  Sławomir Sobański KNKW liczba głosów 230 mandat
ODWOŁAWCZY SĄD KOLEŻEŃSKI (3 mandaty)
  Sławomir Sobański KNKW liczba głosów 233 mandat

 

SENAT UZ

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA (1 mandat)
  Gawron Maciej Eko-Zarządzanie liczba głosów 60 mandat
  Woźnica Kamil Nowoczesne zarządzanie
produkcją UZ
liczba głosów 47 brak mandatu
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (1 mandat)
  Czech Konrad FantASIC liczba głosów 5 brak mandatu
  Pytlowany Marta FantASIC liczba głosów 9 mandat
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (1 mandat)
  Bryk Tomasz Solum et Universum liczba głosów 39 mandat
  Urbański Kamil Solum et Universum liczba głosów 2 brak mandatu
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (1 mandat)
  Madziołko Ryszard mUZg liczba głosów 12 brak mandatu
  Woźnica Kamil niezrzeszony liczba głosów 13 mandat
WYDZIAŁ MECHANICZNY (1 mandat)
  Malawko Agnieszka FantASIC liczba głosów 10 brak mandatu
  Urbański Kamil niezrzeszony liczba głosów 59 mandat
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (2 mandaty)
  Gryncewicz Grzegorz NZS liczba głosów 28 mandat
  Nowak Marcin NZS liczba głosów 43 mandat
  Sobański Sławomir KNKW liczba głosów 21 brak mandatu

 

RADY WYDZIAŁÓW

 

RADA WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO (9 mandatów)
  Kliszczak Aneta niezrzeszona liczba głosów 0 brak mandatu
  Litecka Liwia niezrzeszona liczba głosów 0 brak mandatu
RADA WYDZIAŁU EKONOMII I ZARZĄDZANIA (8 mandatów)
  Gawron Maciej Eko – Zarządzanie liczba głosów 79 mandat
  Kowalewicz Anna niezrzeszony liczba głosów 57 mandat
  Madej Monika Eko – Zarządzanie liczba głosów 62 mandat
  Marciniak Katarzyna Eko – Zarządzanie liczba głosów 64 mandat
  Osowiec Weronika niezrzeszona liczba głosów 52 brak mandatu
  Słonimiec Justyna Eko – Zarządzanie liczba głosów 66 mandat
  Szatkowska Paulina Eko – Zarządzanie liczba głosów 65 mandat
  Tanona Klaudia Eko – Zarządzanie liczba głosów 55 brak mandatu
  Woźnica Kamil Eko – Zarządzanie liczba głosów 63 mandat
  Zagajewski Arkadiusz Eko – Zarządzanie liczba głosów 61 mandat
RADA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI (7 mandatów)
  Czech Konrad FantASIC liczba głosów 10 mandat
  Klinikowski Mariusz UZ.NET liczba głosów 11 mandat
  Piątkowska Angelika Maria UZ.NET liczba głosów 12 mandat
  Pytlowany Marta FantASIC liczba głosów 11 mandat
  Wojtunik Łukasz FantASIC liczba głosów 11 mandat
RADA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII (4 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO (21 mandatów)
  Bratuś Miłosz niezrzeszony liczba głosów 18 mandat
RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (4 mandaty)
  Belkiewicz Dawid niezrzeszony liczba głosów 33 mandat
  Hańćkowiak Tomasz SKAMIENIALI liczba głosów 24 mandat
  Olender Hubert SKAMIENIALI liczba głosów 21 mandat
RADA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII (5 mandatów)
  Czerniecka Angelika mUZg liczba głosów 17 mandat
  Najdek Wojciech mUZg liczba głosów 18 mandat
  Sarkis Konrad mUZg liczba głosów 20 mandat
  Spirzak Magdalena mUZg liczba głosów 16 mandat
  Sudzik Mariusz mUZg liczba głosów 18 mandat
RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO (6 mandatów)
  Barbarowicz Bartosz AZM liczba głosów 61 mandat
  Dąbrowski Piotr AZM liczba głosów 55 mandat
  Diechsel Krzysztof AZM liczba głosów 54 mandat
  Grochowski Paweł AZM liczba głosów 56 mandat
  Kozak Joanna AZM liczba głosów 37 brak mandatu
  Kozak Mateusz AZM liczba głosów 46 mandat
  Kwiatkowski Krzysztof AZM liczba głosów 51 mandat
  Malawko Agnieszka FantASIC liczba głosów 27 brak mandatu
RADA WYDZIAŁU NAUK BIOLOGICZNYCH (3 mandatów)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (10 mandatów)
  Gryncewicz Grzegorz NZS liczba głosów 31 mandat
  Marciniak Katarzyna niezrzeszona liczba głosów 13 mandat
  Nowak Marcin NZS liczba głosów 39 mandat
  Sobański Sławomir KNKW liczba głosów 20 mandat

 

RADY INSTYTUTÓW

RADA INSTYTUTU WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO (9 mandatów)
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty)
  Kliszczak Aneta PWW liczba głosów 0 brak mandatu
  Litecka Liwia PWW liczba głosów 0 brak mandatu
RADA INSTYTUTU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
(4 mandaty)
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Muzyki (5 wakatów)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Sztuk Wizualnych (4 wakaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU FIZYKI I ASTRONOMII (3 mandaty)
Rada Instytutu Fizyki (2 wakaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Astronomii (1 wakaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO (14 mandatów)
Rada Instytutu Filologii Germańskiej (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Filologii Polskiej (4 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Neofilologii (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Filozofii (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Historii (4 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Politologii (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA (4 mandaty)
Rada Instytutu Budownictwa (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Inżynierii Środowiska (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU MECHANICZNEGO (7mandatów)
Rada Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
Rada Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn (3 mandaty)
  Barbarowicz Bartosz AZM liczba głosów 60 mandat
Rada Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją (2 mandaty)
  BRAK   liczba głosów    
RADA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU (1 mandatów)
Rada Instytutu Socjologii (1 mandat)
  BRAK   liczba głosów    

 

RADY MIESZKAŃCÓW

DS. „RZEPICHA” (3 mandaty)
  Gozdur Kamil niezrzeszony liczba głosów 6 mandat
  Karolak Jakub niezrzeszony liczba głosów 15 mandat
DS. „PIAST” (3 mandaty)
  BRAK
DS. „ZIEMOWIT” (3 mandaty)
  Pytlowany Marta niezrzeszony liczba głosów 8 mandat
DS. „Vicewersal” (3 mandaty)
  Grochowina Tobiasz niezrzeszony liczba głosów 4 mandat
  Marciniak Izabela niezrzeszona liczba głosów 7 mandat
DS. „WCZEŚNIAK” (3 mandaty)
  Husar Wioletta niezrzeszona liczba głosów 8 mandat
  Kaczmarek Katarzyna niezrzeszona liczba głosów 10 mandat
  Sobański Sławomir niezrzeszony liczba głosów 7 mandat
  Urbaniak Patrycja niezrzeszona liczba głosów 8 brak mandatu
  Woźnica Kamil niezrzeszony liczba głosów 6 brak mandatu
STUDENCKI BUDYNEK MIESZKALNY (3 mandaty)
  BRAK

 

Autor: Damian Łobacz

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close