UCZELNIA:ZIELONA GÓRA:

Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim

Już dziś (tj w środę) rusza zimowa rekrutacja na semestr letni 2022/2023 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rekrutacja będzie prowadzona na studia drugiego stopnia i dotyczy 14 kierunków studiów stacjonarnych i 10 kierunków studiów niestacjonarnych. 

Mowa między innymi o takich kierunkach studiów stacjonarnych jak: architektura, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz budownictwo. Rejestracja potrwa do 19 lutego.

Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia stacjonarne nastąpi do 24 lutego 2023 r., natomiast listy na studia niestacjonarne zostaną ogłoszone na przełomie lutego i marca br.

Dodajmy, że w tym roku uczelnia przygotowała 435 miejsc na studiach stacjonarnych i 360 na studiach niestacjonarnych – razem 795 miejsc.

Studia stacjonarne (435 miejsc):

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (90 miejsc):

 •  architektura– 30 miejsc / mgr inż. arch.
  •    budownictwo – 30 miejsc / mgr inż.
  •    inżynieria środowiska – 30 miejsc / mgr inż.

Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc):

 •  logistyka– 60 miejsc / mgr

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (105 miejsc):

 •  automatyka i robotyka– 30 miejsc / mgr inż.
  •    elektrotechnika – 15 miejsc / mgr inż.
  •    informatyka – 60 miejsc / mgr inż.

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii (45 miejsc):

 •  inżynieria danych – 30 miejsc / mgr
  •    data engineering – studia prowadzone w języku angielskim – 15 miejsc / mgr / opłata za semestr – 2500 zł

Wydział Mechaniczny (135 miejsc):

 •  bezpieczeństwo i higiena pracy– 30 miejsc / mgr
  •    inżynieria biomedyczna – 30 miejsc / mgr inż.
  •    mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc / mgr inż.
  •    zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc / mgr inż.
  •    zarządzanie i inżynieria produkcji w języku angielskim – 15 miejsc / mgr inż. / opłata za semestr –  3150 zł

Studia niestacjonarne (360 miejsc):

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (90 miejsc):

 •  budownictwo– 60 miejsc (opłata za semestr – 2400 zł) / mgr inż.
  •    inżynieria środowiska – 30 miejsc (opłata za semestr – 2200 zł) / mgr inż.

Wydział Ekonomii i Zarządzania (60 miejsc):

 •  logistyka– 60 miejsc (opłata za semestr 2100 zł) / mgr

Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (90 miejsc):

 • automatyka i robotyka– 15 miejsc (opłata za semestr – 2400 zł) / mgr inż.
 • elektrotechnika – 45 miejsc (opłata za semestr – 2300 zł) / mgr inż.
  •   informatyka – 30 miejsc (opłata za semestr – 2400 zł) / mgr inż.

Wydział Mechaniczny (120 miejsc):

 •  bezpieczeństwo i higiena pracy– 30 miejsc (opłata za semestr – 2200 zł) / mgr
  •    inżynieria biomedyczna – 30 miejsc (opłata za semestr – 2200 zł) / mgr inż.
  •    mechanika i budowa maszyn – 30 miejsc (opłata za semestr – 2200 zł) / mgr inż.
  •    zarządzanie i inżynieria produkcji – 30 miejsc (opłata za semestr – 2200 zł) / mgr inż.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00