UCZELNIA:

Rekrutacja na UZ ruszyła. To gratka zwłaszcza dla przyszłych inżynierów

Uniwersytet Zielonogórski znów otwiera podwoje dla nowych studentów. Rozpoczęła się rekrutacja na rok akademicki 2018/2019. Wolnymi miejscami dysponuje 67 kierunków na 13 wydziałach uczelni. O czym muszą pamiętać absolwenci szkół średnich, którzy o nie powalczą?

Przede wszystkim muszą pilnować terminów rekrutacji. Elektroniczna rejestracja kandydatów potrwa do 5 lipca. Do tego czasu muszą uzupełnić swoje wnioski o wyniki matur, które otrzymają 3 lipca. Na kierunki artystyczne i studia z architektury obowiązują również egzaminy wstępne.

Jeżeli są egzaminy na architekturze i na Wydziale Artystycznym, kandydaci przystępują do nich. Następnie biorą udział w konkursie świadectw. Na tej podstawie są kwalifikowani do przyjęcia na studia. Każdy, kto zmieści się w limicie przyjęć, przynosi dokumenty. Termin ich dostarczenia mija 25 lipca. Następnie zostaje przyjęta na studia.Agnieszka Łaszczowska, kierownik Biura Rekrutacji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uczelnia zapewnia, że nowe przepisy o ochronie danych osobowych nie utrudniają naboru. Udział w rekrutacji za każdym razem wymagał, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.

Oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego w tym roku wzbogaciła się o trzy kierunki kształcenia. Wydział Nauk Biologicznych proponuje studia z biomonitoringu i zarządzania środowiskiem. Dziekan wydziału, prof. Beata Gabryś, uważa, że jest on ważny z punktu widzenia potrzeb regionu.

W naszym regionie realizuje się mnóstwo inwestycji, jest to region o dużym potencjale. Ale tak się składa, że nie mamy specjalistów, którzy mogliby monitorować te inwestycje, określać zagrożenia dla środowiska i proponować rozwiązania minimalizujące te zagrożenia. Zwłaszcza w przypadku inwestycji liniowych, czyli dróg bądź szlaków kolejowych. Postanowiliśmy zapełnić tę edukacyjną lukę. Nasz kierunek ma przygotować wszechstronnego specjalistę, który posiadałby bardzo solidne przygotowanie przyrodnicze, czyli znajomość flory i fauny, ale również zasobów środowiska nieożywionego – zasobów wodnych, atmosferycznych czy glebowych.prof. Beata Gabryś, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych

Dwa nowe kierunki przygotował natomiast Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. To między innymi zarządzanie gospodarką komunalną.

Będziemy kształcić na dwustopniowych studiach: inżynierskich i magisterskich. Jednocześnie absolwenci kierunku będą mogli zdobywać uprawnienia projektowe i wykonawcze w dziedzinie inżynierii środowiska. Liczymy na to, że kierunek stanie się popularny wśród studentów, zwłaszcza ze względu na łatwość zdobycia pracy.prof. Urszula Kołodziejczyk, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Druga propozycja Wydziału Budownictwa to geoinformatyka i techniki satelitarne. Kierunek łączy wiedzę budowlaną i informatyczną, niezbędną m.in. w pracy współczesnego geodety.

Trudno wyobrazić sobie pracę w biurze projektów, geodezji czy chociażby w budownictwie bez użycia komputera. Ilość plików do obróbki i danych wymaga specjalistycznej wiedzy. Ogólnodostępne zdjęcia satelitarne wyprzedzają nawigację. Wydaje nam się, że otwierając ten kierunek wraz z Wydziałem Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziałem Fizyki i Astronomii jesteśmy w stanie zaproponować nową, unikalną wiedzę, która da odpowiedź na potrzeby rynku pracy.dr inż. arch. Marta Skiba, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

W sumie Uniwersytet Zielonogórski oferuje prawie 9 tysięcy miejsc na studiach – ponad 5 tysięcy na studiach dziennych i ponad 3 tysiące na studiach zaocznych.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: