UCZELNIA:

Promocje doktorskie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Po raz pierwszy zostaną nadane trzy stopnie naukowe doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Pierwsze dyplomy doktorskie na Wydziale Nauk Biologicznych odbiorą: dr Beata Koim-Puchowska, dr Piotr Puchowski i dr Przemysław Szwajkowski. Pięć rozpraw doktorskich zostało w tym roku wyróżnionych przez Rady Wydziałów.

Dotychczas na Uniwersytecie Zielonogórskim (od 1 września 2001 r.) wypromowano 342 doktorów i 45 doktorów habilitowanych.

Uniwersytet Zielonogórski posiada 15 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: astronomia, automatyka i robotyka, biologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria środowiska, literaturoznawstwo, matematyka, ochrona środowiska, pedagogika i 5 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: budownictwo, elektrotechnika, historia, matematyka, astronomia.

LISTA DOKTORÓW HABILITOWANYCH

Wydział Humanistyczny

1. dr hab. Jarosław Kuczer

Tytuł publikacji: Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629 – 1740), Zielona Góra 2013

Recenzenci:

prof. dr hab. prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr hab. G. Wąs, prof. UW

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

1. dr hab. Małgorzata Wróbel

Jednotematyczny cyklu publikacji: Operatory lokalne i operatory superpozycji różnicowych

Recenzenci:

prof. dr hab. Mieczysław Mastyło

prof. dr hab. Józef Banaś

prof. dr hab. Witold Jarczyk

LISTA DOKTORÓW

Wydział Elektrotechniki, Informatyki Telekomunikacji

1. dr inż. Tomasz Zawadzki

Tytuł rozprawy: Modelowanie obiektów trójwymiarowych z wykorzystaniem hybrydy gramatyki kształtu i morfingu

Promotor: dr hab. inż. Sławomir Nikiel, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Olgierd Unold, prof. PW

dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ

2. dr inż. Paweł Filipczuk (rozprawa wyróżniona)

Tytuł rozprawy: Segmentacja i ekstrakcja cech obrazów mikroskopowych materiału pozyskanego metodą bezaspiracyjnej biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof.UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Urszula Boryczka, prof. UŚ

dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. ZU

3. dr inż. Michał Grobelny

Tytuł rozprawy: Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof.UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Marek Gorgoń, prof. AGH

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. ZU

4. dr inż Marek Kopeć

Tytuł rozprawy: Testowanie nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Edward Greczko

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kuśmierek

5. dr inż. Olena Hebda

Tytuł rozprawy: Redukcja rozmiaru układu matrycowego dla mikroprogramowanego automatu Moore’a

Promotor: dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ

dr hab. Marcin Szpyrka, prof. AGH

6. dr inż. Piotr Leżyński

Tytuł rozprawy: Analiza i badania wpływu technik modulacji w układach z falownikami napięcia na elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone

Promotor: dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Piotr Chrzan

dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

1. dr inż. Róża Wasylewicz

Tytuł rozprawy: Czynniki ryzyka środowiskowego na terenach przemysłu metalowego

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Justyna Chudecka

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

2. dr inż. Jolanta Machnikowska

Tytuł rozprawy: Wpływ termicznej hydrolizy osadów na proces fermentacji metanowej

Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. January Bień

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

3. dr inż Aleksandra Sieciechowicz

Tytuł rozprawy: Unieszkodliwianie osadów ściekowych na plantacji wierzby energetycznej

Promotor: prof. dr hab. inż. January Bień

Recenzenci:

dr hab. inż. Ewa Zielewicz, prof. PŚ

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szymański

4. dr inż. Marta Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Niekonwencjonalne systemy usuwania związków azotu ze ścieków

Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

Recenzenci:

dr hab. inż. Agata Rosińska, prof. PCz

dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW

5. dr inż. Wanda Czyżewska

Tytuł rozprawy: Zastosowanie metod biologicznych do oceny zagrożenia cyanotoksycznego w wodzie do picia

Promotor: dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Teodora Traczewska, prof. PWr

prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka

6. dr inż. Arkadiusz Rojna

Tytuł rozprawy: Analiza zmienności współczynnika filtracji w gruntach niespoistych w rejonie Słubic

Promotor: dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Andrzej Kotowski

dr hab. inż . Tadeusz Chrzan, prof. UZ

7. dr inż. Remigiusz Aksentowicz

Tytuł rozprawy: Efektywność energetyczna pneumatycznych instalacji odciągowych w warunkach eksploatacji

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak

prof. dr hab. inż. Edward Kowal

Wydział Mechaniczny

dr inż. Krzysztof Robert Adamczuk

Tytuł rozprawy: Ocena właściwości tribologicznych węzłów tarcia z wybranymi gatunkami brązów w obecności środków smarowych modyfikowanych preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym

Promotor: dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. inż. Witold Piekoszewski, prof. IteE-PIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

1. dr Rafał Piotr Zalas (rozprawa wyróżniona)

Tytuł rozprawy: Nierówności wariacyjne dla problemów punktów stałych operatorów quasi-nieoddalających (rozprawa wyróżniona)

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Cegielski

Promotor pomocniczy: dr Robert Dylewski

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Migórski

prof. dr hab. Dariusz Zagrodny

2. dr Bartosz Bandrowski

Tytuł rozprawy: Równania Volterry typu splotowego z zaburzeniem

Promotor: dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

prof. dr hab. Leszek Słomiński

3. Kamil Łukasz Świątek

Tytuł rozprawy: Wielowartościowa całka stochastyczna względem martyngału na płaszczyźnie i wielowartościowe równania stochastyczne

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG

dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ

Wydział Fizyki i Astronomii

1. dr Artur Piotr Durajski (rozprawa wyróżniona)

Tytuł rozprawy: Właściwości termodynamiczne wysokociśnieniowego stanu nadprzewodzącego w związkach wodorowanych

Promotor: dr hab. Radosław Szczęśniak

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Jarosik

Recenzenci:

prof. dr hab. Józef Spałek

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

Wydział Humanistyczny

1. dr Jolanta Skierska

Tytuł rozprawy: Ludność Zielonej Góry w świetle ksiąg metrykalnych z lat 1652-1766

Promotor: dr hab. Leszek Belzyt, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Jaworski

prof. dr hab. Zdzisław Noga

2. dr Sylwia Solarska

Tytuł rozprawy: Procesy aktotwórcze organizacji turystycznych na Podkarpaciu w latach 1945-1980

Promotor: dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

3. dr Piotr Krystians

Tytuł rozprawy: Milicja Obywatelska na Ziemi Lubuskiej (1945-1990)

Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Osękowski

dr hab. Piotr Majer, prof. UWM

4. dr Kamil Wasilkiewicz

Tytuł rozprawy: Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.)

Promotor: dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prof. UAM

prof. dr hab. Kazimierz Bobowski

5. dr Jarosław Chojak

Tytuł rozprawy: Związki zawodowe na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1980

Promotor: dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Osękowski

dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. UWr

6. dr Dorota Magdalena Dolińska

Tytuł rozprawy: Recepcja muzyki polskiej w Nadrenii w XIX stuleciu

Promotor: dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

dr hab. Joanna Subel, prof. UWr

7. Ks. dr Jan Kudelka

Tytuł rozprawy: Kościół rzymskokatolicki na Sądecczyźnie w latach II wojny światowej

Promotor: dr hab. Urszula Świderska – Włodarczyk, prof. UZ

Recenzenci:

ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko

prof. dr hab. Franciszek Marek

8. dr Arkadiusz Tyda (rozprawa wyróżniona)

Tytuł rozprawy: Działalność społeczno- polityczna i religijna Łemków w Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku

Promotor: dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Stanisław Jankowiak

dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ

9. dr Izabela Korniluk

Tytuł rozprawy: Lubuskie Towarzystwo Kultury w latach 1957 – 1992

Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

dr hab. Stefan Dudra, prof.UZ

10. dr Arkadiusz Cincio

Tytuł rozprawy: Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1945 – 2012

Promotor: prof. dr hab. Czesław Osękowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

11. dr Mieczysław Józef Kopeć

Tytuł rozprawy: Edukacja kadr technicznych przemysłu metalowego w latach 1946 – 1989 na łamach czasopisma branżowego „ Mechanik”

Promotor: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

Recenzenci:

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr

dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ

Instytut Filozofii

1. dr Błażej Baszczak

Tytuł rozprawy: Dotykanie egzystencji. Jean-Luc Nancy’ego filozofia dekonstrukcji

Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Recenzenci:

dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ

dr hab. Piotr Mróz

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

1. dr Beata Kohlman

Tytuł rozprawy: Zachowania agresywne młodzieży szkół zawodowych (na przykładzie Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie)

Promotor: dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Irena Pospiszyl

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ

2. dr Mariola Badowska

Tytuł rozprawy: Rola szkoły w procesach integracji dzieci uchodźców i imigrantów

Promotor: dr hab. Krystyna Błeszyńska, prof. SGGW

Recenzenci:

dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

3. dr Renata Malicka

Tytuł rozprawy: Opinie o zachowaniach dewiacyjnych przestępców gospodarczych w okresie zmiany społecznej

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Nowak

dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek , prof. UZ

Wydział Nauk Biologicznych

1. dr Beata Koim-Puchowska (rozprawa wyróżniona)

Tytuł rozprawy: Kondycja roślin w warunkach stresu środowiskowego (rozprawa wyróżniona)

Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz

dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK

2. dr Piotr Puchowski

Tytuł rozprawy: Wpływ środowiska na mechanizmy obronne i kondycję bogatki Parus major

Promotor: dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

dr hab. Andrzej Przystalski, prof. UMK

3. dr Przemysław Szwajkowski

Tytuł rozprawy: Wpływ warunków termicznych środowiska na obraz trzustki wewnątrzwydzielniczej wybranych grup kręgowców

Promotor: dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. UP

Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Ogielska

dr hab. Piotr Profus, prof. IOP PAN

Autor: Paweł Hekman

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close