UCZELNIA:

Profesor Zbigniew Bać odznaczony Krzyżem Oficerskim

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył medale: filmowcom, aktorom, reżyserom, kompozytorom, muzealnikom i architektom. Prof. Zbigniew Bać został wyróżniony za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury.

Poniżej krótka nota biograficzna profesora.

Zbigniew Antoni Bać, urodził się w Rzeszowie, jest architektem, profesorem Politechniki Wrocławskiej, na której studiował. Dyplom uzyskał w 1956 roku. Pracę doktorską obronił w roku 1967. Obecnie pracuje także na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 1980-1983 był wykładowcą na Uniwersytecie w Mosulu (Irak).

Profesor Bać należy do nielicznych w kraju specjalistów i badaczy w dziedzinie projektowania i ochrony środowiska mieszkaniowego, w ujęciu interdyscyplinarnym. Jest autorem 45 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach profesjonalnych, a także jako materiały konferencyjne, studialne – krajowe i zagraniczne. Jest autorem i współautorem 180 opracowań projektowych, krajowych i zagranicznych, w tym 40 opracowań konkursowych. Nieżyjąca już żona uczonego, Elżbieta Król-Bać, jest współautorką wielu prac.

Wypromował 220 prac dyplomowych (w tym 15 na Uniwersytecie w Mosulu), był promotorem 16 opracowań doktorskich, recenzentem 17 dysertacji doktorskich, autorem 12 recenzji habilitacyjnych, 15 recenzji o nadanie tytułu profesora, 22 recenzji wydawniczych. Miał także zaszczyt opracować recenzje do nominacji na doktora honoris causa dla Profesora Jaime Lernera, Gubernatora Stanu Parana w Brazylii, oraz dla Profesora Waltera Henna, niemieckiego uczonego i architekta (tytuły przyznano na Politechnice Krakowskiej), a także Profesora Stanisława Liszewskiego (tytuł nadano na Politechnice Łódzkiej). Był uczestnikiem wielu studialnych staży zagranicznych i konferencji: w Japonii MISAWA HOMES (1986), Niemczech – studium szkół (1990), Anglii (2001), Kanadzie, USA, Iraku, Syrii, Jordanii, Turcji, Grecji, Czechosłowacji, Finlandii, Szwecji, Danii, Włoszech, Austrii, Belgii, byłej Jugosławii, Francji, Hiszpanii i Rosji.

Równolegle z pracą naukową i dydaktyczną profesor Zbigniew Bać poświęca się działalności organizacyjnej na swoim wydziale, w komisjach i komitetach naukowych oraz w organizacjach zawodowych. Pełni funkcję (od 2005) Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Serbskiej Akademii Architektury. Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz do zawodowej Izby Architektów.

Za dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród od Senatu, JM Rektora, Dziekana oraz Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architektonicznym otrzymał nagrodę III stopnia Komitetu Architektury i Urbanistyki (1969). Inne prestiżowe odznaczenia to: Złoty Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medal Edukacji Narodowej (2002), Medal i Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (2005). Ma Status Twórcy nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1980).

Profesor Zbigniew A. Bać – wykładowca i nauczyciel akademicki niezliczonej już rzeszy studen¬tów i słuchaczy na różnych uczelniach w kraju i za granicą – jest poszukiwanym promotorem prac doktorskich, recenzentem, sędzią konkursów architektonicznych, człowiekiem o bogatej wiedzy i ogromnym doświadczeniu. Reprezentuje styl pracy architekta-mistrza w najmocniej¬szym tego słowa znaczeniu. Jest też autorem (w zespole) pod¬ręcznika dla studentów Wydziału Architektury pt. Wprowadzenie do projektowania osiedlowych struktur funkcjonalno-przestrzennych.

Dominującą specjalnością uczonego są HABITATY, Profesor jest redaktorem rocznika HABITATY oraz twórcą i organizatorem Szkoły Naukowej „HABITATY". Pierwsze Seminarium HABITAT '85 miało za zadanie określenie założeń ideowych dotyczących samej istoty HABITATU, czyli kreowania człowiekowi przestrzeni do życia, zapewniającej mu naj-korzystniejsze warunki wszechstronnego rozwoju.

Autor: Paweł Hekman

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close