UCZELNIA:

Prof. Bogdan Trocha z UZ – nowym profesorem belwederskim

Kolejny wykładowca Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymał nominację z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Profesorem belwederskim został prof. Bogdan Trocha z Instytutu Filologii Polskiej.

Prof. Trocha pracuje na zielonogórskiej uczelni od 1990 roku. W 2012 r. został kierownikiem Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Jest autorem siedmiu książek, czternastu monografii i ponad stu artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Współpracuje z Zielonogórskim Klubem Fantastyki Ad Astra. Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze koło Wolsztyna.

Poniżej – biogram nominowanego profesora (źródło: infoserwis.uz.zgora.pl).

Bogdan Trocha (rocznik 1963) jest absolwentem zielonogórskiej polonistyki. Odbył również studia filozoficzne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, pisząc pracę licencjacką, magisterską i doktorską pod kierunkiem ks. prof. Józefa Tischnera (obrona doktoratu w 1999 roku). Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje od 1990 r. Kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy Degradacja mitu w literaturze fantasy odbył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 r. Stopień profesora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie pracy Zbrodnia w fantastycznych światach. Motywy kryminalne w literaturze fantastycznej w lutym 2020.

W 1991 r. podjął pracę w Zakładzie Teorii Literatury w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze Od 2012 r. jest kierownikiem Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Gościnnie prowadził także wykłady z metafizyki, filozofii Boga i antropologii filozoficznej w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Zielonej Górze (Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz seminarium magisterskie z literatury popularnej na kierunku kulturoznawstwo w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (obecnie Collegium Da Vinci) w Poznaniu.

Obecnie wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze (Sekcja Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu) filozofię Boga oraz filozofię przyrody. Prowadził także wykłady dla studentów Instytutu Filologicznego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Jest członkiem Rady Redakcyjnej Slovianskiej Fantastiki wydawanej przez Katedrę Filologii Słowiańskiej i Centrum Slawistyki Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz redaktorem naczelnym rocznika „International Journal of Slavic Studies Transgressive, Pragmatic and Speculative Horizons of Popular Literature and Culture” wydawanego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stale współpracuje z periodykami „Literatura i Kultura Popularna” oraz „Dydaktyka Literatury”.

Pomysłodawca, organizator i kierownik naukowy cyklicznej międzynarodowej konferencji „Fantastyczność i Cudowność” skupiającej badaczy zajmujących się problematyką szeroko rozumianej fantastyki w literaturze i kulturze, a obecnie kierownik naukowy cyklicznej corocznej konferencji naukowej współorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UZ oraz Instytut Filologiczny i Katedrę Języka Polskiego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Zorganizował i poprowadził pierwszy panel dyskusyjny poświęcony słowiańskiej fantastyce, jaki odbył się w ramach XVI Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Belgradzie w 2019 r. Współpracuje stale z badaczami z ważnych ośrodków akademickich krajów słowiańskich (Moskwa, Kijów, Belgrad, Sofia), w których prowadzone są badania nad fantastyką słowiańską oraz najważniejszymi polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się problematyką mitu.

Autor siedmiu książek, redaktor czternastu monografii wydawanych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, autor ponad stu artykułów w czasopismach polskich oraz zagranicznych.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00