UCZELNIA:

Prof. Biliński honorowym obywatelem miasta

We wtorek zielonogórscy radni podjęli decyzję o nadaniu tytułu honorowego obywatela miasta prof. Tadeuszowi Bilińskiemu z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Biogram prof. Tadeusza Bilińskiego (za uz.zgora.pl):

Prof. Tadeusz Biliński urodził się 4 grudnia 1932 r. w miejscowości Trzemeszno na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W grudniu 1939 r. wraz z całą rodziną został przesiedlony do Generalnej Guberni, początkowo do Garwolina k/Warszawy, później kolejno do Lublina, Garbatki i wreszcie do Częstochowy.

Profesor w 1951 r. rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu, które ukończył ze stopniem inżyniera w 1954 r. Następnie kontynuował studia na Politechnice Poznańskiej i w 1956 r. otrzymał tytuł magistra inżynieria budownictwa lądowego w specjalności konstrukcje budowlane.

Początki działalności zawodowej Profesora związane są z Politechniką Poznańską, w której w 1959 r. rozpoczął pracę, najpierw w Katedrze Budownictwa, a potem w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych. W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, następnie w 1972 r., już na Politechnice Wrocławskiej, stopień doktora habilitowanego.

W okresie 1968-1978 decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki piastował stanowisko etatowego docenta, początkowo na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej, a od 1976 roku w Instytucie Budownictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Jednocześnie od 1976 r. do września 1981 r. pełnił funkcję rektora WSInż. w Zielonej Górze.

Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała mu Rada Państwa w 1978 r., natomiast tytuł profesora zwyczajnego w 1987 r.

W latach 1982-1984 w ramach kontraktu zagranicznego był zatrudniony jako wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Oranie w Algierii. W 1984 roku wrócił do Zielonej Góry i w WSInż. objął funkcję prorektora d/s nauczania i wychowania. Jednocześnie został dyrektorem Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa. Tę funkcję sprawował do 1987 r. W kolejnych latach był prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej (1987-1990), dyrektorem Instytutu Budownictwa (1996-2002) oraz kierownikiem Zakładu Budownictwa Ogólnego i Architektury (2002-2006).

Profesor Tadeusz Biliński jest autorem lub współautorem około 300 publikacji naukowych, w tym ok. 30 monografii. Jedną z ważnych jego książek jest wydana w 2011 r. monografia pt. „Organizacyjny, dydaktyczny i naukowy rozwój kierunku budownictwo”, opisująca rozwój tego kierunku na zielonogórskiej uczelni.

Na UZ z inicjatywy Profesora są organizowane i przeprowadzane cykliczne konferencje naukowe, obecnie o renomie międzynarodowej. Należą do nich szczególnie uznane w środowisku naukowym: „Konstrukcje Zespolone” i „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”.

Honorowe obywatelstwo miasta prof. Biliński odbierze we wtorek, 5 września o g. 12:00 w Planetarium Wenus, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: