UCZELNIA:

Prawnicy wchodzą w rolę edukatorów na zaproszenie ELSA Zielona Góra [UZ Nawigator]

Prawo karne i prawo medyczne jest tematem tegorocznych Dni Edukacji Prawniczej. Wiedzę o przepisach, jakie obowiązują w Polsce w tym zakresie, szerzy stowarzyszenie ELSA Zielona Góra. Studenci prawa zorganizowali spotkania z kilkoma ekspertami.

O celu Dni Edukacji Prawniczej mówi Karolina Taradaj, koordynatorka wydarzenia.

Zależy nam na tym, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalne warsztaty, szkolenia, spotkania z profesjonalistami, aby wskazać nowe trendy w dziedzinie prawa i zachęcić do znajomości prawa. Wiedza na temat prawa karnego wypada dosyć dobrze w społeczeństwie. Aczkolwiek myślimy, że warto jeszcze bardziej popularyzować te zagadnienia. Skupiamy się w tym roku na zagadnieniach dosyć kontrowersyjnych, ciekawych, spornych w doktrynie. Chcemy pobudzać do myślenia i posiadania własnych poglądów.Karolina Taradaj, wiceprezes ds. działalności naukowej ELSA Zielona Góra, koordynatorka Dni Edukacji Prawniczej

Do wygłoszenia prelekcji studenci zaprosili m.in. adwokata Mariusza Ratajczaka. Opowiedział o nowelizacji przepisów dotyczących procesu karnego. Nowela dopuszcza nieobecność obrońcy, a także oskarżonego w procesie.

Udział obrońcy według obrony jest niezbędny na każdym etapie postępowania. A według nowelizacji okazuje się, że ustawodawca dostrzega możliwości, że obrońcy może nie być w pewnych sytuacjach procesowych. Dlatego też nowelizacja była i jest poddawana bardzo rzeczowej krytyce przez środowisko obrońców i profesorów prawa karnego. Wskazuje się na brak zachowania równości stron. Przykładowo, jeżeli obrońca usprawiedliwi należycie swoje niestawiennictwo na rozprawie, jak również usprawiedliwi swoje niestawiennictwo oskarżony, to sąd może prowadzić postępowanie. Wydaje się, że nie są tu zachowane co najmniej standardy konstytucyjne.adw. Mariusz Ratajczak

Dni Edukacji Prawniczej na Uniwersytecie Zielonogórskim potrwają do środy, 20 listopada. Więcej o nich można poczytać na Facebooku stowarzyszenia ELSA Zielona Góra.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: