UCZELNIA:

Praktyczna wiedza na studiach=mocna pozycja w pracy. Nauka w Sulechowie ma te plusy!

Sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim pomału zmierza do końca, trwa za to nabór kandydatów na studia. W rekrutacyjnym ogromie obowiązków nie można oczywiście zapomnieć o trzynastym, zamiejscowym wydziale uczelni w Sulechowie. Także on oferuje sporo ciekawych i przydatnych kierunków kształcenia.

Mogliśmy się już o tym przekonać podczas rozmowy z dr Justyną Korycką oraz Radosławem Grechem. Są to przedstawiciele kierunków technologia żywności i żywienie człowieka oraz energetyka. W Radiu Index opowiadali głównie o praktycznym wymiarze studiów, który zapewnia naukę na właściwym poziomie.

70% programu studiów nakierowane jest na kształcenie praktyczne, czyli laboratoria, ćwiczenia, warsztaty, pracownie. Okazuje się, że nie tylko studentom to bardziej odpowiada. W takiej branży jak żywienie czy technologia żywności, gdzie kilka razy w roku potrafi się zmienić jakaś wytyczna dotycząca przetwórstwa spożywczego, zajęcia praktyczne sprawiają, że informacje, które nabędziemy podczas studiów, pozostaną. Wiedzę teoretyczną łatwo natomiast uzupełnić. Zatem te 70% wiedzy praktycznej daje nam absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie.wyjaśniała na przykładzie technologii żywności i żywienia człowieka dr Justyna Korycka, dyrektor Instytutu Nauk o Żywności i Agrotechniki.

W przyszłym roku akademickim nowością na technologii żywności będzie specjalność enologia, czyli winiarstwo. Jak zauważa dr Korycka, specjalność bardzo modna i lokalna.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie ma rozbudowaną bazę dydaktyczną i badawczą. Są to centra badawczo-rozwojowe, takie jak Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz Centrum Energetyki Odnawialnej. Z drugiej z tych placówek korzystają m.in. studenci energetyki.

Studenci, którzy współpracują z nami i z którymi my współpracujemy, w dużej mierze wykorzystują nasz potencjał jako ośrodka badawczo-rozwojowego przy pisaniu prac inżynierskich. Często włączamy ich do realizacji prac badawczych. Staramy się, by w ramach staży, praktyk, warsztatów czy pisania pracy inżynierskiej mieli styczność z tym, co dzieje się w przemyśle. Wydaje nam się, że to jedyna droga, by człowiek po energetyce był gotowy podjąć pracę w swoim zawodzie.Radosław Grech

W Centrum Energetyki Odnawialnej działają takie jednostki, jak laboratorium technologii cieplnej, technologii elektroenergetycznych bądź laboratorium przemysłowych systemów informatycznych. Studenci zgłębiają w nich wiedzę bezpośrednio z przemysłu, dzięki kadrze z firm, która bierze udział we wspólnych badaniach z pracownikami naukowymi.

O ofercie studiów w Sulechowie i zapleczu praktycznego kształcenia – również w całości rozmowy.

dr Justyna Korycka, Radosław Grech

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: