UCZELNIA:

Podpisy złożone! Łączymy się!

– Konsolidacja to jest dobre rozwiązanie, nie tylko dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie, ale dla całego regionu. Uniwersytet jest sercem Województwa Lubuskiego. Dzisiaj to serce dozna wzmocnienia – mówił o konsolidacji dwóch lubuskich uczelni wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

17 lipca 2017 r. podczas konferencji prasowej z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego (UZ) prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Sulechowie prof. dr hab. inż. Mariana Miłka, a także kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego Katarzyn Łasińskiej zostało podpisane rozporządzenie o konsolidacji PWSZ w Sulechowie z UZ.

W odpowiedzi na potrzeby studentów

Głównym powodem konsolidacji uczelni była malejąca liczba studentów w województwie lubuskim. Przez ostatnie 7 lat liczba absolwentów szkół wyższych spadła z 98 do 45 osób na 10 tys. mieszkańców regionu. Proporcjonalnie zmniejszyła się też liczba studentów – kilka lat temu w Sulechowie studiowało 4 tys. studentów, dziś jest ich ok. 400, więc baza dydaktyczna jaką dysponuje PWSZ była w dużej mierze niewykorzystana. Z kolei Uniwersytet Zielonogórski ma prawie 12 tys. studentów, a rozszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki prowadzone na sulechowskiej uczelni podniesie jej atrakcyjność.

Decyzja o konsolidacji została po raz pierwszy oficjalnie ogłoszona podczas konferencji prasowej 22 lutego 2017r. przez rektorów UZ i PWSZ w Sulechowie. Od tego momentu uczelnie wspólnie wypracowywały zasady połączenia, aż do  18 kwietnia 2017r., kiedy to rektorzy obu szkół wyższych zwrócili się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z formalnym wnioskiem o połączenie. Wniosek ten został złożony na ręce Jarosława Gowina podczas jego wizyty w Zielonej Górze.

Konsolidacja jako szansa dla uczelni

Łączenie się uczelni to proces, na którym zyskują obie strony. Konsolidacje mają charakter dobrowolny, jednak MNiSW przygotowało finansową i organizacyjną pomoc aby ułatwić i propagować idee konsolidacji. Dzięki konsolidacji uczelnia w Zielonej Górze otrzyma dodatkowe środki finansowe, PWSZ podniesie swój status, stając się ośrodkiem uniwersyteckim, a także – wyjdzie naprzeciw kłopotom z malejącą liczbą studentów.

W latach 2018-2022 dotacja przyznawana Uniwersytetowi będzie uzupełniana do poziomu 103% sumy dotacji podstawowych przyznanych UZ i PWSZ w roku konsolidacji. Co za tym idzie, przez najbliższych 5 lat połączone uczelnie zostaną wzmocnione przez dodatkowe 3% środków z MNiSW.

Fuzja uczelni pozwoli też na zmianę statusu, a tym samym rozwój, bazy badawczej sulechowskiej uczelni. Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych to znane i cenione ośrodki badawcze nie tylko w regionie, ale w kraju.

Nowy rok akademicki – nowe perspektywy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra 1 września 2017r.  PWSZ w Sulechowie stanie się Zamiejscowym Wydziałem UZ.

Na połączeniu uczelni zyskają nie tylko uczelnie, które otrzymają na ten cel dodatkowe środki finansowe z ministerstwa, ale przede wszystkim studenci. Dzięki zmianom studenci z Sulechowa będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia, a także będą mogli podjąć studia doktoranckie na swojej uczelni – do tej pory nie mieli takiej możliwości.

Studenci z Sulechowa po konsolidacji będą otrzymywać dyplomy Uniwersytetu Zielonogórskiego, natomiast studenci uniwersytetu zyskają możliwość odbywania zajęć w Sulechowie.

Proces rekrutacyjny

Oficjalnie uczelnie zostaną połączone 1 września, dlatego tegoroczna rekrutacja jest prowadzona jeszcze na dwóch uczelniach (odrębne uchwały rekrutacyjne), ale informacje o ofercie edukacyjnej już od kwietnia są wzajemnie dostępne na stronach obydwu uczelni, a pracownicy biur rekrutacji jeszcze przed rozpoczęciem naboru dysponowali informacjami o ofercie kształcenia zarówno w PWSZ jak i w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Informacja prasowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zobacz więcej
Back to top button
0:00
0:00
X