UCZELNIA:

Od 45 lat na pierwszym miejscu człowiek. Poznajcie Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Studiowanie to czas skrzyżowania młodzieżowej zabawy z dorosłym i odpowiedzialnym życiem. W tym może pomóc nauka na kierunkach, które proponuje Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, gdzie omawiane są wszelkie procesy zachodzące w ludziach.  

Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii jest jednym z najstarszych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dlatego też wieloletnia tradycja pozwoliła wypracować listę kierunków, która przyciągałaby studentów i dawała im szansę na rozwój w przyszłości.

Trzeba przyznać, że nasz wydział ma już duże tradycje historyczne. Działa 45 lat. Troszeczkę się zmieniało w tym okresie, natomiast pedagogika to jest ten główny kierunek, ma kilkanaście specjalności. Poza pedagogiką jest pedagogika specjalna, to jest nowy kierunek. Mamy także pracę socjalną, socjologię i psychologię.dr Jarosław Wagner, prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Na jakie osoby czekają władze wydziału? Na wszystkich, dla których człowiek jest zawsze na pierwszym miejscu.

Jeśli chodzi o kompetencje, których oczekujemy, to jest tak naprawdę jedna – zdrowy, świadomy umysł, który będzie otwarty na innego człowieka, który będzie mógł opiekować się tym człowiekiem, który będzie miał chęć do współpracy z inną osobą.dr Jarosław Wagner, prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju

Poniżej pełna lista kierunków oraz specjalizacje proponowane przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Pedagogikaspecjalności na I stopniu: animacja kultury (taniec, fotografia), edukacja elementarna (terapia pedagogiczna, wczesne nauczanie języka obcego, wczesna edukacja artystyczna), informatyka szkolna i edukacja medialna, logopedia (język migowy, terapia pedagogiczna), pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, resocjalizacja z przygotowaniem (do pracy w służbach mundurowych, do mediacji); specjalności na II stopniu: animacja kultury z profilem artystycznym – teatr, edukacja elementarna i edukacja medialna, edukacja medialna i informatyczna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z terapią specjalistyczną.

Pedagogika specjalnaspecjalności na I stopniu: wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Psychologia (jednolite magisterskie 5-letnie)specjalności: psychologia kliniczna, psychologia edukacyjna i wychowawcza, psychologia pracy, organizacji i zarządzania, psychologia zdrowia seksualnego.

Praca socjalna – kształcenie na I i II stopniu.

Socjologiaspecjalności na I stopniu: rewitalizacja społeczna, animacja sieci społecznych; specjalności na II stopniu: analityk danych społecznych, komunikacja społeczna

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: