UCZELNIA:

Partnerstwo UZ i PFRON drogą do pracy i nauki studentów

Uniwersytet Zielonogórski i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych formalizują współpracę. Instytucje podpisały porozumienie, na mocy którego niepełnosprawni studenci i absolwenci zyskają więcej możliwości rozwoju zawodowego oraz naukowego.

Umowa między uczelnią a funduszem nie oznacza, że wspólne działanie zaczęło się dopiero teraz. W latach 2007-2016 uniwersytet pozyskał z PFRON ponad 600 tysięcy złotych. Przeznaczył je m.in. na likwidację barier architektonicznych w budynkach. Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych, dr Marcin Garbat, zauważa jednak, że potrzeby wciąż są duże.

W tej chwili będziemy już działać na podstawie jakiegoś porozumienia, planu. Działanie uniwersytetu nie będzie takie we mgle. Myślę, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji jako główny podmiot całego systemu rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych powinien być partnerem uniwersytetu. To w tej chwili się dzieje. Oczekiwania wobec PFRON-u mamy duże, mamy też duże potrzeby i możliwości realizowania tego. Tylko jak zwykle jest ta jedna bariera: brakuje pieniędzy. Myślę, że fundusz nam w tym zakresie może pomóc i pomaga.dr Marcin Garbat

Obecnie fundusz oferuje wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywny Samorząd”. Instytucja chce również uruchomić działanie „Absolwent”, które pomoże studentom przygotować się do podjęcia pracy.

Będzie to wsparcie w trakcie nauki przygotowujące do wykonywania zawodu, ale również po uzyskaniu dyplomu, już w trakcie pracy danej osoby. To wsparcie jest rozłożone na kilka etapów. Najpierw mamy diagnozę osoby niepełnosprawnej, potem jest wsparcie merytoryczne dotyczące kierunku studiów i również wsparcie finansowe. W związku z tym, że osoba niepełnosprawna ponosi czasem wyższe koszty nauki czy przygotowania się do pracy.Andrzej Gonia, dyrektor oddziału lubuskiego PFRON

W ostatnich latach studentów niepełnosprawnych w Zielonej Górze przybywało. W minionym roku akademickim stanowili ponad 3% ogółu studentów. Wiąże się to z likwidacją barier architektonicznych na uczelni. Do potrzeb studentów niepełnosprawnych jest dostosowanych 10 spośród 13 siedzib wydziałów.

Prof. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. studenckich ma nadzieję, że porozumienie zachęci osoby z niepełnosprawnościami do studiowania, a także zakładania własnych firm.

O to by mi chodziło, by w przyszłości ci młodzi ludzie, którzy skończą studia, nie obawiali się wystartować na rynku pracy. Nie jako pracownicy, ale również by nie bali się zakładać działalności gospodarczej. Myślę, że pojawią się jakieś nowe możliwości np. dla studentów pełnosprawnych, którzy będą chcieli przygotowywać swoje życie zawodowe pod kątem świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych.prof. Wojciech Strzyżewski

Na Uniwersytecie Zielonogórskim najwięcej osób z niepełnosprawnościami studiuje na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Wielu z nich kształci się też na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji.

Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl+Enter.

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: