UCZELNIA:

Od pierwszej pomocy do ratowania w szpitalu. Pierwsze zawody symulacji medycznej na UZ

Symulacja medyczna to nowoczesna metoda kształcenia studentów kierunków medycznych. Przyszli pielęgniarze i lekarze uczą się, jak robić zastrzyki czy reagować w razie ataku astmy, ale też przechodzą trening komunikacji z pacjentem. To wciąż jednak fragment tego, co wchodzi w zakres symulacji medycznej. Uczestnicy zawodów na Uniwersytecie Zielonogórskim tworzyli tzw. łańcuch ratunkowy – od pomocy przedmedycznej do specjalistycznej opieki w szpitalu.

W rywalizacji uczestniczyli studenci pielęgniarstwa z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczniowie, którzy należą do Polskiego Czerwonego Krzyża.

Ratownicy przedmedyczni PCK zajęli się naszym poszkodowanym, który później trafia do nas na oddział ratunkowy. Tam zajmują się nim studenci II roku, bo oni potrafią już zrobić badanie fizykalne, ocenić pacjenta. Następnie na oddział specjalistyczny – wewnętrzny, chirurgii albo anestezjologii lub intensywanej terapii – trafia ten sam pacjent. Tu zajmują się nim studenci z I roku, którzy potrafią wykonać podstawowe czynności pielęgniarskie i pielęgnacyjne.Justyna Jasik, instruktor w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zawodnicy zmierzyli się z przypadkiem potrącenia dziewczyny, która chciała udzielić pomocy innej osobie oraz zatrucia dwóch osób, z czego u jednej doszło do zatrzymania krążenia. Oceniana była wiedza, umiejętności techniczne oraz kompetencje społeczne, czyli współpraca w zespole ratowników i porozumiewanie się z pacjentem.

Studentki pielęgniarstwa przyznają, że na zawodach trafiły się także czynności, które rzadko są wykonywane w szpitalu. Doceniają jednak to, że mogły je przećwiczyć w kontrolowanych warunkach. Zajęły się np. podłączeniem pacjenta pod aparaturę medyczną.

To była okazja, żeby potrenować, móc się sprawdzić. Jest to szczególnie fajne dla pierwszego roku, dla osób, które nie miały nigdy nic wspólnego z medycyną. To są warunki, w których nie można zrobić krzywdy pacjentowi.uczestniczki zawodów symulacji medycznej

W planach są kolejne zawody symulacji medycznej, tym razem międzyuczelniane. Mają odbyć się jesienią.

Zobacz więcej
Back to top button
X