UCZELNIA:

Mamy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. W środę odbiorą dyplomy

Po raz kolejny na Uniwersytecie Zielonogórskim powiększy się grono doktorów i doktorów habilitowanych. Promocje doktorskie i habilitacyjne są jednym z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku odbierze 6 doktorów habilitowanych i 20 doktorów.

W gronie osób, które uzyskają dyplomy, są autorzy wyróżnionych rozpraw. Za prace o szczególnych walorach uznano rozprawy dr inż. Artura Juszczyka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr inż. Agnieszki Mackiewicz z Wydziału Mechanicznego oraz dr Eweliny Małgorzaty Gronczewskiej z Wydziału Nauk Biologicznych.

Promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się 22 listopada o godzinie 12:00 w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poza nowo promowanymi doktorami i doktorami habilitowanymi w uroczystości będą uczestniczyć członkowie ich rodzin oraz władze uczelni.

Obecnie Uniwersytet Zielonogórski ma 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 7 uprawnień do nadawania doktora habilitowanego. Od 2001 r. na uczelni wypromowano ponad 413 doktorów i 60 doktorów habilitowanych.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr hab. Wojciech Stanisław Jabłoński – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Iteracje w pierścieniach formalnych szeregów potęgowych

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Matkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Nowicki
 • prof. dr hab. Maciej Sablik
 1. dr hab. Konrad Artur Furmańczyk – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Cykl publikacji: Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Małgorzata Bogdan
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • prof. dr hab. Roman Zmyślony

Stopień nadany przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. Wojciech Lewandowski – doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Observational constrains for the models of ionized interstellar medium obtained with the analysis of radio pulsar signals

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Chyży
 • dr hab. Krzysztof Katarzyński
 • prof. dr Krzysztof Stasiewicz

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. dr hab. Radosław Domke – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski
 • dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
 • dr hab. Adam Makowski, prof. US
 1. dr hab. Marceli Tadeusz Tureczek – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Campanae, que in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 • prof. dr hab. Radosław Gaziński
 • prof. dr hab. Jan Harasimowicz

Stopień nadany przez Radę Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr hab. inż. Marcin Jarnut – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą Elektryczne i energoelektroniczne układy do poprawy współpracy elementów energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
 • prof. dr hab. inż. Marian Pasko
 • dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1. dr inż. Artur Juszczyk – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych

PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Rozprawa wyróżniona

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr inż. Agnieszka Mackiewicz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Tytuł rozprawy: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Promotor pomocniczy – dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Rozprawa wyróżniona

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Adam Drzewiecki – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Struktura i właściwości spektroskopowe szkieł boranowych, domieszkowanych pierwiastkami grupy żelaza

PROMOTOR: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Grinberg
 • prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
 1. dr Magdalena Kowalińska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym

PROMOTOR: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

Promotor pomocniczy dr hab. Wojciech Lewandowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
 • dr hab. Hanna Rothkaehl
 1. dr Ihor Kindrat – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Spectroscopic properties and structure of the luminescence centres in borate glasses doped with rare-earth elements

PROMOTOR: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
 1. dr Anna Maria Skrzypczak – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Complexity parameter of radio pulsars; Morphological study

PROMOTOR: prof. dr hab. Giorgi Melikidze

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
 • dr hab. Wojciech Lewandowski
 1. dr Magdalena Szkudlarek – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Numeryczne modelowanie astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych

PROMOTOR: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Biesiada
 • prof. dr hab. Janusz Ziółkowski
 1. dr Marcin Kucaba – Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Rotujące gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych

PROMOTOR: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Biesiada
 • dr hab. Michał Bejger

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Grzegorz Michał Tomczak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Dziedzice Kurzyjamy

Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI – XIX wieku

PROMOTOR: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Recenzenci:

 • dr hab. Sławomir Górzyński – prof. UO
 • dr hab. Marek Adamczewski – prof. UŁ
 1. dr Kamila Regina Gieba – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych

PROMOTOR: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
 • dr hab. Elżbieta Rybicka
 1. dr Jakub Grzegorz Rawski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego

PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Libera

Recenzenci:

 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
 1. dr Natalia Monika Fabiszewska-Domke – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Sade, sadyzm, sadyści. Zakazana transgresja w literaturze i kinematografii XX i XXI wieku na wybranych przykładach

PROMOTOR: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
 • dr hab. Grzegorz Nieć
 1. dr Katarzyna Grabias-Banaszewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty

PROMOTOR: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ
 • dr hab. Franciszek Pilarczyk
 1. dr Kaja Magdalena Rostkowska-Biszczanik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

PROMOTOR: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ

Promotor pomocniczy dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz

Recenzenci:

 • dr hab. Wojciech Kajtoch
 • dr hab. Monika Worsowicz
 1. dr Łukasz Puślecki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Regionalne badania historyczno-folklorystyczne Edmunda Bojanowskiego

PROMOTOR: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
 • dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Ewa Katarzyna Świętek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii

PROMOTOR: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM
 • dr hab. Anna Wójcik
 1. dr Grzegorz Andrzej Malec – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji

PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zenon Eugeniusz Roskal
 • dr hab. Krzysztof Szlachcic
 1. dr Aleksandra Macintosh – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Szestowa poszukiwania pewności

PROMOTOR: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Dobieszewski
 • dr hab. Adam Sawicki

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Halina Szeląg – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Liceum ogólnokształcące  jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży

PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Wąż

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha
 • dr hab. Mariola Bieńko

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Ewelina Małgorzata Gronczewska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w transporcie wybranych leków

PROMOTOR: dr hab. Jacek Kozioł

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk

Rozprawa wyróżniona

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: