UCZELNIA:

Mamy nowych doktorów i doktorów habilitowanych. W środę odbiorą dyplomy

Po raz kolejny na Uniwersytecie Zielonogórskim powiększy się grono doktorów i doktorów habilitowanych. Promocje doktorskie i habilitacyjne są jednym z najważniejszych wydarzeń na uczelni. Dyplomy stopni naukowych przyznanych w minionym roku odbierze 6 doktorów habilitowanych i 20 doktorów.

W gronie osób, które uzyskają dyplomy, są autorzy wyróżnionych rozpraw. Za prace o szczególnych walorach uznano rozprawy dr inż. Artura Juszczyka z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, dr inż. Agnieszki Mackiewicz z Wydziału Mechanicznego oraz dr Eweliny Małgorzaty Gronczewskiej z Wydziału Nauk Biologicznych.

Promocje doktorskie i habilitacyjne odbędą się 22 listopada o godzinie 12:00 w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poza nowo promowanymi doktorami i doktorami habilitowanymi w uroczystości będą uczestniczyć członkowie ich rodzin oraz władze uczelni.

Obecnie Uniwersytet Zielonogórski ma 19 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 7 uprawnień do nadawania doktora habilitowanego. Od 2001 r. na uczelni wypromowano ponad 413 doktorów i 60 doktorów habilitowanych.

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA HABILITOWANEGO

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr hab. Wojciech Stanisław Jabłoński – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: Iteracje w pierścieniach formalnych szeregów potęgowych

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Matkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Nowicki
 • prof. dr hab. Maciej Sablik
 1. dr hab. Konrad Artur Furmańczyk – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Cykl publikacji: Zagadnienia testowania wielu hipotez statystycznych oraz wybrane zastosowania probabilistyczne

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Małgorzata Bogdan
 • prof. dr hab. Jan Mielniczuk
 • prof. dr hab. Roman Zmyślony

Stopień nadany przez Radę Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. Wojciech Lewandowski – doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Observational constrains for the models of ionized interstellar medium obtained with the analysis of radio pulsar signals

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Chyży
 • dr hab. Krzysztof Katarzyński
 • prof. dr Krzysztof Stasiewicz

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. dr hab. Radosław Domke – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Stefan Roszkowski
 • dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
 • dr hab. Adam Makowski, prof. US
 1. dr hab. Marceli Tadeusz Tureczek – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Campanae, que in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 • prof. dr hab. Radosław Gaziński
 • prof. dr hab. Jan Harasimowicz

Stopień nadany przez Radę Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr hab. inż. Marcin Jarnut – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą Elektryczne i energoelektroniczne układy do poprawy współpracy elementów energetyki rozproszonej z systemem elektroenergetycznym

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
 • prof. dr hab. inż. Marian Pasko
 • dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL

Lista osób odbierających dyplom DOKTORA

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1. dr inż. Artur Juszczyk – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Analiza nośności stalowych rusztów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym na gruntach słabonośnych

PROMOTOR: dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski

Rozprawa wyróżniona

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr inż. Agnieszka Mackiewicz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Tytuł rozprawy: Mechaniczne aspekty wytężenia kolumnowej struktury kręgosłupa z uwzględnieniem nieciągłości spowodowanych implantacją

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Romuald Będziński

Promotor pomocniczy – dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Rozprawa wyróżniona

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Adam Drzewiecki – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Struktura i właściwości spektroskopowe szkieł boranowych, domieszkowanych pierwiastkami grupy żelaza

PROMOTOR: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Grinberg
 • prof. dr hab. Zbigniew Trybuła
 1. dr Magdalena Kowalińska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym

PROMOTOR: dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ

Promotor pomocniczy dr hab. Wojciech Lewandowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
 • dr hab. Hanna Rothkaehl
 1. dr Ihor Kindrat – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Spectroscopic properties and structure of the luminescence centres in borate glasses doped with rare-earth elements

PROMOTOR: dr hab. Bohdan Padlyak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Suchocki
 • prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
 1. dr Anna Maria Skrzypczak – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Complexity parameter of radio pulsars; Morphological study

PROMOTOR: prof. dr hab. Giorgi Melikidze

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski
 • dr hab. Wojciech Lewandowski
 1. dr Magdalena Szkudlarek – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Numeryczne modelowanie astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych

PROMOTOR: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Biesiada
 • prof. dr hab. Janusz Ziółkowski
 1. dr Marcin Kucaba – Doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Rotujące gwiazdy neutronowe jako źródła fal grawitacyjnych

PROMOTOR: dr hab. Dorota Rosińska, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Biesiada
 • dr hab. Michał Bejger

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Grzegorz Michał Tomczak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Dziedzice Kurzyjamy

Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI – XIX wieku

PROMOTOR: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

Recenzenci:

 • dr hab. Sławomir Górzyński – prof. UO
 • dr hab. Marek Adamczewski – prof. UŁ
 1. dr Kamila Regina Gieba – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Lubuska literatura osadnicza z lat 1945-1989 na tle pisarstwa założycielskiego tzw. Ziem Odzyskanych

PROMOTOR: prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

Recenzenci:

 • dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr
 • dr hab. Elżbieta Rybicka
 1. dr Jakub Grzegorz Rawski – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: „Zawisza Czarny” – niedokończony dramat Juliusza Słowackiego

PROMOTOR: prof. dr hab. Leszek Libera

Recenzenci:

 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
 1. dr Natalia Monika Fabiszewska-Domke – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Sade, sadyzm, sadyści. Zakazana transgresja w literaturze i kinematografii XX i XXI wieku na wybranych przykładach

PROMOTOR: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM
 • dr hab. Grzegorz Nieć
 1. dr Katarzyna Grabias-Banaszewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: „Pan Sędzia Deluty” Adama Jerzego Czartoryskiego – znaczenia i konteksty

PROMOTOR: dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Tylus, prof. UJ
 • dr hab. Franciszek Pilarczyk
 1. dr Kaja Magdalena Rostkowska-Biszczanik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Tytuł rozprawy: Wywiady Teresy Torańskiej w ujęciu genologicznym

PROMOTOR: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ

Promotor pomocniczy dr Ewa Tichoniuk-Wawrowicz

Recenzenci:

 • dr hab. Wojciech Kajtoch
 • dr hab. Monika Worsowicz
 1. dr Łukasz Puślecki – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Regionalne badania historyczno-folklorystyczne Edmunda Bojanowskiego

PROMOTOR: dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Olgierd Kiec, prof. UZ
 • dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Ewa Katarzyna Świętek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii

PROMOTOR: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM
 • dr hab. Anna Wójcik
 1. dr Grzegorz Andrzej Malec – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji

PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zenon Eugeniusz Roskal
 • dr hab. Krzysztof Szlachcic
 1. dr Aleksandra Macintosh – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Szestowa poszukiwania pewności

PROMOTOR: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Janusz Dobieszewski
 • dr hab. Adam Sawicki

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Halina Szeląg – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Liceum ogólnokształcące  jako agenda socjalizacji seksualnej młodzieży

PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Wąż

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Mariola Chomczyńska-Rubacha
 • dr hab. Mariola Bieńko

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Ewelina Małgorzata Gronczewska – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w transporcie wybranych leków

PROMOTOR: dr hab. Jacek Kozioł

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk

Rozprawa wyróżniona

SKOMENTUJ ARTYKUŁ

Tagi
Zobacz więcej
Back to top button
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close