UCZELNIA:

Nowi wiceministrowie nauki

Prof. Stanisław Karpiński został powołany na stanowisko sekretarza stanu w MNiSW. Będzie odpowiadał za procedury rozpatrywania wniosków o finansowanie zadań ze środków finansowych na naukę, realizację zadań finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także za działalność Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jako sekretarz stanu Karpiński będzie uczestniczyć w pracach stałego Komitetu Rady Ministrów. Prowadzić będzie także współpracę międzynarodową, nadzorować prace związane z wdrażaniem projektów systemowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestniczyć będzie w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, współpracować będzie z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Komitetem Polityki Naukowej oraz z Radą Młodych Naukowców. Prof. Karpiński będzie także nadzorować realizację Krajowego Programu Badań, określającego strategiczne dla państwa kierunki badań naukowych i prac rozwojowych. Nowy wiceminister jest biologiem. Kształcił się i pracował w Szwecji, gdzie w 1994 roku uzyskał stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej roślin, a w 1999 roku – docenta (odpowiednik polskiej habilitacji) na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Nauk Rolniczych Uniwersytetu Umea.

W listopadzie 2004 roku uzyskał tytuł profesora w dyscyplinie fizjologii molekularnej roślin, przyznany decyzją rektora Uniwersytetu Sztokholmskiego. W 2009 roku otrzymał w Polsce tytuł profesora nauk biologicznych nadany za wybitne osiągnięcia przez Prezydenta RP na podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Prof. Karpiński jest laureatem pierwszego konkursu Welcome 2008/1 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest profesorem na SGGW w Warszawie. Jego prace badawcze związane są z molekularną fizjologią roślin oraz z biotechnologią.

Prof. Daria Nałęcz została podsekretarzem stanu. Do jej obowiązków będzie należało nadzorowanie szkolnictwa wyższego, czyli m.in. dbanie o jakość kształcenia. Nadzorować będzie wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego, koordynować realizację Procesu Bolońskiego oraz prace dotyczące Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, w tym wprowadzenie systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Będzie także prowadzić współpracę z zagranicą przy realizacji programów, inicjatyw i umów międzynarodowych w obszarze szkolnictwa wyższego. Prof. Nałęcz będzie współpracować z Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów, z Polską Komisją Akredytacyjną, konferencjami rektorów, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Prof. Daria Nałęcz jest historykiem. W 1980 roku uzyskała doktorat, a w 1995 roku habilitację na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku pełni funkcję rektora Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2011 roku jest członkiem Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Uczestniczy w pracach kilkunastu organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką historyczną, archiwalną i edukacyjną, wokół których również koncentruje się praca naukowa prof. Nałęcz. Prywatnie jest żoną prof. Tomasza Nałęcza, obecnie doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego ds. historii i dziedzictwa narodowego.

Drugim podsekretarzem stanu został prof. Marek Ratajczak. Będzie on odpowiadać za politykę finansową sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Nadzorować będzie także sprawy europejskie, w szczególności współpracę między Polską, Danią i Cyprem w ramach “trio” prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Odpowiadać będzie również za realizację programów i zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, uczestniczyć będzie w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz parlamentarnych komisji do spraw Unii Europejskiej. Prof. Ratajczak nadzorować będzie rozpatrywanie wniosków w sprawie finansowania działalności statutowej instytucji naukowych ze środków finansowych na naukę oraz koordynować przyznawanie tzw. dotacji projakościowej. Prowadzić będzie współpracę z Komitetem Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Polską Akademią Nauk. Prof. Ratajczak jest kierownikiem Katedry Teorii i Historii Ekonomii w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz profesorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Doktorat z ekonomii uzyskał w 1982 roku, habilitację w 1990 roku, a tytuł profesora nauk ekonomicznych w 2000 roku. Jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i przewodniczącym wchodzącej w skład Komitetu Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych (od 2011). Zainteresowania badawcze prof. Ratajczaka koncertują się m.in. wokół makroekonomii oraz rozwoju i jakości edukacji wyższej.

Jak zapowiedział Loba, w połowie lutego na stanowisko podsekretarza stanu powołany zostanie chemik prof. Jacek Guliński. Odpowiadać będzie za politykę rozwoju i innowacyjności oraz pracę na rzecz zbliżenia nauki z gospodarką. Zajmować się będzie działalnością parków technologicznych, centrów zaawansowanych technologii, centrów doskonałości, polskich platform technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, sieci regionalnych centrów innowacji i transferu technologii oraz innych instytucji pośredniczących i wspierających działania proinnowacyjne. Prof. Guliński prowadzić będzie także sprawy związane z organizacją i przekształcaniem jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych. Współpracować będzie z Radą Główną Instytutów Badawczych oraz związkami zawodowymi pracowników nauki. Prof. Guliński będzie też zajmował się działaniami MNiSW wspierającymi rozwój infrastruktury i inwestycje uczelni publicznych.

Prof. Jacek Guliński jest profesorem na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu i prorektorem ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką. Był kierownikiem Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM oraz zastępcą dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Jest autorem wielu monografii i publikacji z dziedziny chemii i zagadnień dot. innowacji, instrumentów transferu technologii, komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości akademickiej oraz autorem patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Jego osobę na stanowisko wiceministra rekomendowało Polskie Stronnictwo Ludowe.

“Przed nowymi wiceministrami stoją kolejne ważne wyzwania i jestem przekonana, że nie zabraknie im determinacji w ich realizowaniu. Życzę moim nowym współpracownikom wielu sukcesów w pracy na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego” – podkreśliła minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Jak poinformował Loba, dotychczasowi podsekretarze stanu prof. Zbigniew Marciniak, prof. Witold Jurek i prof. Maciej Banach “po zrealizowaniu powierzonych zadań powracają do swojej aktywności naukowej i akademickiej”. Natomiast dotychczasowa sekretarz stanu prof. Maria E. Orłowska obejmuje stanowisko wiceministra finansów.

Autor: Źródło: PAP Nauka w Polsce

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close