UCZELNIA:

Nowi doktorzy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zasłużone stopnie naukowe przyznano m.in. absolwentom historii, matematyki, elektrotechniki, filozofii i fizyki. Pięć osób zostało doktorami habilitowanymi, a dwadzieścia jeden – doktorami. Tym samym na uczelni powiększyło się dotychczasowe grono 364 doktorów i 50 doktorów habilitowanych.

Oficjalne nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego odbyło się 2. grudnia w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej prezentujemy listę nowych doktorów i doktorów habilitowanych.

Stopień nadany przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Dr hab. Elżbieta Sidorowicz – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: ?Podziały i uogólnione kolorowanie grafów?

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Ruciński

 • dr hab. Łukasz Kowalik, prof. UW

 • prof. dr hab. Mariusz Woźniak 

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. Dr hab. Małgorzata Maria Konopnicka – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy Oficer ? urzędnik ? dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Gabriela Wąs

 • prof. dr hab. Tomasz Ciesielski

 • prof. dr hab. Dariusz Dolański

 1. Dr hab. Mariusz Migała – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy ( druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku.)

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Bożena Urbanek

 • prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski 

 1. Dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł publikacji Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. I, UZ, Zielona Góra 2014.

Recenzenci:      

 • prof. dr hab. Jan Żaryn

 • dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM

 • prof. dr hab. Czesław Osękowski

Stopień nadany przez Radę Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Dr hab. Krzysztof Sozański – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Tytuł rozprawy Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits

Recenzenci:      

 • dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW

 • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ

 • dr hab. inż. Jan Mućko, prof. ndzw. UTP

 • dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚl.

Lista osób do odbioru dyplomu DOKTORSKIEGO

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr inż. Lothar Seybold – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Predictive fault-tolerant control strategies for modern production systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:      

 • dr hab. inż. Michał Bartyś, Politechnika Warszawska

 • Prof. Christophe Aubrun, Universitate de Loraine           

 1. dr inż. Łukasz Sobolewski ? doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marian Kampik, prof. PŚ, Politechnika Śląska

 • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski      

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1.  dr inż. Justyna Czajkowska  – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Tytuł rozprawy: Warunki wytrącania osadów z zawartością struwitu

Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci:      

 • dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 • dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK, Politechnika Koszalińska              

 1. dr Jarosław Gil – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Nowak, Politechnika Wrocławska

 • dr hab. inż. Sławomir Kosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka            

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr Maciej Kozaryn – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Stochastyczne inkluzje i równania wielowartościowe względem dwuparametrowego procesu Wienera

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Politechnika Warszawska

 • prof. dr hab. Michał Kisielewicz, Uniwersytet Zielonogórski              

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Małgorzata Maria Zubaszewska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Modelowanie własności termodynamicznych układów typu Isinga o zamkniętej geometrii w pobliżu krytyczności – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Recenzenci:

 • dr hab. Franco Ferrari, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 • dr hab. Tomasz Zaleski, Instytut Niskich  Temperatur i Badań Strukturalnych  im. W. Trzebiatowskiego, PAN, Wrocław              

 1. dr Bartłomiej Zapotoczny – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Iron oxide nanoparticles for biomedical applications – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

 • dr hab. inż. Kazimierz Dziliński, prof. PCz, Politechnika Częstochowska              

 1. dr Agnieszka Joanna Żaba – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Wpływ poziomów struktury nadsubtelnej na zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej przeźroczystości dla atomów 85Rb

Promotor: dr hab. Van Cao Long, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Krystyna Kolwas, prof. IFP, Instytut Fizyki Polskiej Akademia Nauk w Warszawie

 • dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski            

 1. dr Mikhail Vereshchagin – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Redukcja i względne położenia równowagi w różnych wersjach zagadnienia dwóch sztywnych i pseudo-sztywnych brył

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Sławomir Breiter, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

 • dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Justyna Kroczak ? doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Recenzenci:

 • dr hab. Tereza Obolevitch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II              

 1. dr Karolina Rożko – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Skura

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu           

 1. dr Łukasz Moniuszko – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego

Promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Nowacka, Uniwersytet w Białymstoku

 • dr hab. Grażyna Szumera, Uniwersytet Śląski

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Anna Janczys – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM              

 1. dr Rafał Marek Szymczak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Przemiany własnościowe na Ziemi Żarskiej w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Ordyłowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 1. dr Maciej Lubik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski

 • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski              

 1. dr Aleksander Rzyman – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: The Intertextuality of Terry Pratchett's ?Discworld? and its Stylistic Consequences for the Polish Translator

Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 • dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr            

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Anna Dobrychłop – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Obraz pracownika socjalnego w obszarze promocji zdrowia

Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

 • dr hab. Teresa Wilk, Uniwersytet Śląski              

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Justyna Mazurek – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Podłoże genetyczne lekooporności u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych zwierząt w trakcie prewencyjnej antybiotykoterapii i po jej zakończeniu – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu

 • prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej, Polska Akademia Nauk w Łodzi             

 1. dr Justyna Jasik – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania społeczne i środowiskowe rozwoju biologicznego młodzieży akademickiej oraz tendencje zmian (studia porównawcze studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Promotor: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu              
 1. dr Olaf Ciebiera – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Kleszcze (Acari: Ixodida) pasożytujące na ptakach (Aves) migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krzysztof Siuda, Uniwersytet Przyrodniczy im. KEN w Krakowie

 • dr hab. Andrzej Przystalski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu             

Stopnień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr inż. Krzysztof Kujawa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Tytuł rozprawy: Badania nad przebiegiem skurczu liniowego siluminów

Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski, prof. PP, Politechnika Poznańska

 • dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Autor: Aleksandra Pietruszewska

Zobacz więcej

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close
Close
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informcji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close