UCZELNIA:

Nowi doktorzy na Uniwersytecie Zielonogórskim

Zasłużone stopnie naukowe przyznano m.in. absolwentom historii, matematyki, elektrotechniki, filozofii i fizyki. Pięć osób zostało doktorami habilitowanymi, a dwadzieścia jeden – doktorami. Tym samym na uczelni powiększyło się dotychczasowe grono 364 doktorów i 50 doktorów habilitowanych.

Oficjalne nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego odbyło się 2. grudnia w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poniżej prezentujemy listę nowych doktorów i doktorów habilitowanych.

Stopień nadany przez Radę Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. Dr hab. Elżbieta Sidorowicz – doktor habilitowany nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Jednotematyczny cykl publikacji: ?Podziały i uogólnione kolorowanie grafów?

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Ruciński
 • dr hab. Łukasz Kowalik, prof. UW
 • prof. dr hab. Mariusz Woźniak

Stopnie nadane przez Radę Wydziału Humanistycznego

 1. Dr hab. Małgorzata Maria Konopnicka – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy Oficer ? urzędnik ? dworzanin. Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Gabriela Wąs
 • prof. dr hab. Tomasz Ciesielski
 • prof. dr hab. Dariusz Dolański
 1. Dr hab. Mariusz Migała – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy Rozwój terapii balneoklimatycznej na Górnym Śląsku w aspekcie leczenia gruźlicy ( druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku.)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bożena Urbanek
 • prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka
 • prof. dr hab. Tomasz Jaworski
 1. Dr hab. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł publikacji Duchowieństwo rzymskokatolickie na Pomorzu Zachodnim, Środkowym i Ziemi Lubuskiej w świetle dokumentów państwowych z lat 1945-1989, t. I, UZ, Zielona Góra 2014.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jan Żaryn
 • dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM
 • prof. dr hab. Czesław Osękowski

Stopień nadany przez Radę Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. Dr hab. Krzysztof Sozański – doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Tytuł rozprawy Digital Signal Processing in Power Electronics Control Circuits

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. PW
 • dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
 • dr hab. inż. Jan Mućko, prof. ndzw. UTP
 • dr hab. inż. Bogusław Grzesik, prof. PŚl.

Lista osób do odbioru dyplomu DOKTORSKIEGO

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 1. dr inż. Lothar Seybold – doktor nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka

Tytuł rozprawy: Predictive fault-tolerant control strategies for modern production systems

Promotor: prof. dr hab. inż. Marcin Witczak

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Michał Bartyś, Politechnika Warszawska
 • Prof. Christophe Aubrun, Universitate de Loraine
 1. dr inż. Łukasz Sobolewski ? doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika

Tytuł rozprawy: Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu UTC(PL)

Promotor: dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marian Kampik, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1.  dr inż. Justyna Czajkowska  – doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska

Tytuł rozprawy: Warunki wytrącania osadów z zawartością struwitu

Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 • dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK, Politechnika Koszalińska
 1. dr Jarosław Gil – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo

Tytuł rozprawy: Ocena izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w placówkach edukacji muzycznej – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. inż. Jakub Marcinowski prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Nowak, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Sławomir Kosiński, prof. PŁ, Politechnika Łódzka

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 1. dr Maciej Kozaryn – doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka

Tytuł rozprawy: Stochastyczne inkluzje i równania wielowartościowe względem dwuparametrowego procesu Wienera

Promotor: dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Michał Kisielewicz, Uniwersytet Zielonogórski

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Fizyki i Astronomii

 1. dr Małgorzata Maria Zubaszewska – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Modelowanie własności termodynamicznych układów typu Isinga o zamkniętej geometrii w pobliżu krytyczności – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Drzewiński

Recenzenci:

 • dr hab. Franco Ferrari, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Tomasz Zaleski, Instytut Niskich  Temperatur i Badań Strukturalnych  im. W. Trzebiatowskiego, PAN, Wrocław
 1. dr Bartłomiej Zapotoczny – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Iron oxide nanoparticles for biomedical applications – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • dr hab. inż. Kazimierz Dziliński, prof. PCz, Politechnika Częstochowska
 1. dr Agnieszka Joanna Żaba – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka

Tytuł rozprawy: Wpływ poziomów struktury nadsubtelnej na zjawisko elektromagnetycznie wymuszonej przeźroczystości dla atomów 85Rb

Promotor: dr hab. Van Cao Long, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Krystyna Kolwas, prof. IFP, Instytut Fizyki Polskiej Akademia Nauk w Warszawie
 • dr hab. Wiesław Leoński, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 1. dr Mikhail Vereshchagin – doktor nauk fizycznych w dyscyplinie astronomia

Tytuł rozprawy: Redukcja i względne położenia równowagi w różnych wersjach zagadnienia dwóch sztywnych i pseudo-sztywnych brył

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Sławomir Breiter, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu
 • dr hab. Andrzej Jamiołkowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stopnie nadane uchwałą Rady Instytutu Filozofii

 1. dr Justyna Kroczak ? doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności – rozprawa wyróżniona

Promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik

Recenzenci:

 • dr hab. Tereza Obolevitch, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 1. dr Karolina Rożko – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Skura

Recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 1. dr Łukasz Moniuszko – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia

Tytuł rozprawy: Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego

Promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Nowacka, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Grażyna Szumera, Uniwersytet Śląski

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego

 1. dr Anna Janczys – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Inspiracje oświeceniowe w pisarstwie historycznym Joachima Lelewela

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Promotor: dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Bogdan Rok, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Violetta Julkowska, prof. UAM
 1. dr Rafał Marek Szymczak – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Przemiany własnościowe na Ziemi Żarskiej w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Jaworski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Marek Ordyłowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 1. dr Maciej Lubik – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: Olaf II Święty i jego rola w tradycji chrześcijańskiej – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Rosik, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 1. dr Aleksander Rzyman – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia

Tytuł rozprawy: The Intertextuality of Terry Pratchett’s ?Discworld? and its Stylistic Consequences for the Polish Translator

Promotor: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Michał Garcarz, prof. UWr

Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

 1. dr Anna Dobrychłop – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Tytuł rozprawy: Obraz pracownika socjalnego w obszarze promocji zdrowia

Promotor: dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ

Recenzenci:

 • dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Teresa Wilk, Uniwersytet Śląski

Stopnie nadane uchwałą Rady Wydziału Nauk Biologicznych

 1. dr Justyna Mazurek – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Podłoże genetyczne lekooporności u komensalnych E.coli izolowanych od zdrowych zwierząt w trakcie prewencyjnej antybiotykoterapii i po jej zakończeniu – rozprawa wyróżniona

Promotor: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Instytut Biologii Medycznej, Polska Akademia Nauk w Łodzi
 1. dr Justyna Jasik – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania społeczne i środowiskowe rozwoju biologicznego młodzieży akademickiej oraz tendencje zmian (studia porównawcze studentów i studentek Uniwersytetu Zielonogórskiego)

Promotor: dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 1. dr Olaf Ciebiera – doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia

Tytuł rozprawy: Kleszcze (Acari: Ixodida) pasożytujące na ptakach (Aves) migrujących przez polskie wybrzeże Bałtyku

Promotor: prof. dr hab. Leszek Jerzak

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krzysztof Siuda, Uniwersytet Przyrodniczy im. KEN w Krakowie
 • dr hab. Andrzej Przystalski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stopnień nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego

 1. dr inż. Krzysztof Kujawa – doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn

Tytuł rozprawy: Badania nad przebiegiem skurczu liniowego siluminów

Promotor: prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Mieczysław Hajkowski, prof. PP, Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. Tomasz Lipiński, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Autor: Aleksandra Pietruszewska

Zobacz więcej
Back to top button
X

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: